Utvikling av forsvarsmateriell i Norge er god samfunnsøkonomi

Når Forsvaret, av hensyn til norske forhold, ikke kan anskaffe det som trengs for å dekke et operativt behov i markedet, er norsk forsvarsindustri en viktig ressurs. En rapport fra EY viser at det også av samfunnsøkonomiske hensyn er fornuftig å utvikle forsvarsmateriell i Norge.

Norske forhold stiller spesielle krav til mange typer av forsvarsmateriell. Utfordrende topografi, en lang og værhard kyst, store havområder, arktisk klima og begrenset tilgang på personell og penger, krever tilpassede løsninger. Det er derfor en forutsetning for å opprettholde best mulig forsvarsevne at det finnes en nasjonal forsvarsindustri som har kunnskap om norske forhold og som, i samarbeid Forsvaret, kan utvikle materiell og systemer som er tilpasset de operative behovene.

Et tett og langsiktig samarbeid mellom Forsvaret og norsk industri, har gjort det mulig å utvikle materiell og systemer som er ledende innen flere nisjer i det globale forsvarsmarkedet som f. eks, missiler, luftvern, kommando-, kontroll og informasjonssystemer, avansert ammunisjon, rakettmotorer, fjernstyrte våpenstasjoner, undervannsteknologi, krypteringssystemer m.m. Dette har vært nødvendig for å sikre Forsvaret evne til å forsvare norske interesser og ivareta vår suverenitet.

Det meste av materiellet som er utviklet i Norge har vist seg også å være attraktivt i eksportmarkedet. Det har gjort det mulig for norsk forsvarsindustri å omstille seg fra primært å være en leverandør til det norske forsvaret til å bli en aktør i det internasjonale markedet. De største norsk forsvarsbedriftene henter nå mer enn 80% av omsetningen fra utenlandske kunder. Som følge av at dette er forsvarsindustrien en lønnsom bransje som genererer betydelige inntekter til staten i form av skatter, avgifter og utbytte.

EY har på oppdrag fra FSi gjennomført en analyse av hvilke inntekter Staten får fra de største forsvarsbedriftenes aktiviteter i Norge og hvordan dette forholder seg til omfanget av det Forsvaret kjøper for fra de samme bedriftene.

Analysen viser at i perioden 2009 til 2013 genererte aktiviteten til de tre norske bedriftene som har omsatt det meste av Forsvarets investeringer i utvikling av forsvarsmateriell de senere år, Kongsberg Defence and Aerospace AS, NAMMO AS og Thales Norway AS inntekter til Staten som tilsvarer samme beløp som Forsvaret anskaffet for fra de samme bedriftene (99 %). M.a.o. så ble materiellet levert til Forsvaret tilnærmet uten netto kostnader for Staten. Dette viser at når det er behov for løsninger som må utvikles så er det god økonomi for Norge å benytte seg av norsk forsvarsindustri,

/share/mime/pdf.gifEY: Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindsutri
(20150325-okonomisk-konsekvensanalyse-fsi-kortversjon.pdf, 506kB)

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as