Paneldebatt, fra v.: Bill Greenwalt, Chris Lombardi, Pamela Willgohs, Kjell Kringsjå, Ole Augirre Foto: FSi

Stor interesse for industriens utfordringer og muligheter i USA

Norske forsvarsindsutri har lyktes godt i USA, men utfordringene er fortsatt store.

Mer enn 100 deltagere hadde funnet veien til FFI og FSi sitt frokostseminar om integrasjon av norsk og amerikansk forsvarsindustri i Oslo Militære Samfund 5. november.

Etter innledninger av Stabssjef Jan Eirk Torp, FFI, Administrerende direktør Torbjørn Svensgård, FSi og Materielldirektør Morten Tiller FD innledet Bill Greenwalt, Senior Fellow i tenketanken Altantic Council i Washington DC til paneldebatt om norsk industris muligheter og utfordringer i det amerikanske markedet. I panelet deltok Chris Lombardi, Raytheon, Pamela Willgohs, Kongsberg Defence and Aerospace, Kjell Kriningsjå, NAMMO og Ole Aguirre, FLIR.

USA er det største og viktigste eksportmarkedet for norsk forsvarsindustri. Det amerikanske forsvaret bruker bl.a. våpenstasjoner, fjernstyrte tårn, luftvern, rakettmotorer, ammunisjon, antenner og avanserte kommunikasjonssystemer fra Norge. Nylig har både den amerikanske marinen og US Marines besluttet å anskaffe norske missiler og det pågår samarbeid om utvikling av neste generasjons langtrekkende artilleriammunisjon og rakettmotorer med ramjetteknologi. Norsk industri har lyktes svært godt i det amerikanske forsvarsmarkedet, men fortsatt er det store utfordringer knyttet til proteksjonisme, eksportkontrollregler, overføring av teknologi m.m. Utfordringene er vel kjent i mange miljøer i USA, men har vist seg krevende å få gjort noe med.

Nylig gjennomførte studier har avdekket betydelige mangler i den amerikanske forsvarsindustrielle basen og det arbeides med å iverksette avbøtende tiltak. Dette kan gi nye muligheter for norsk forsvarsindustri i USA

Siden andre verdenskrig har USA inkludert både egen og kanadisk industri i sin nasjonale forsvarsindustribase. Ordningen ble formalisert i amerikansk lovverk som National Technology Industrial Base (NTIB) på 90-tallet. I 2016 ble NTIB utvidet til også å omfatte Storbritannia og Australia for å forenkle det forsvarsindustrielle samarbeidet. Sterke politiske interesser i Washington D.C. jobber nå for at NTIB skal bli et velfungerende rammeverk der USA sammen med sine nærmeste allierte opprettholder det militære forspranget på raskt voksende stormakter som Kina og Russland. Om NTIB skal utvides ytterligere og inkludere andre nære allierte er også en viktig del av debatten. Norge står i en spesielt god posisjon til å bidra i NTIB, både på grunn av tette alliansebånd med USA og en svært komplementær nisjeorientert forsvarsindustri.

En rapport utarbeidet våren 2019 av tenketanken Atlantic Council i Washington D.C., under ledelse av Bill Greenwalt, "Leveraging the National Technology Industrial Base to address great-power competition", presenterer mange av utfordringene som må håndteres for å legge til rette for at allierte nasjoners forsvarsindustri skal kunne bli fullverdig medlem av NTIB og gir konkrete forslag til tiltak som kan iverksettes for å etablere et juridisk rammeverk som kan gjøre det mulig. Video fra rapportlanseringen finnes her.

Medieomtale av seminaret på ABC Nyheter.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as