Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på #INFOERFA2019

INFO/ERFA 2019 - Takk for i år, velkommen tilbake til #INFOERFA2020 på Sundvolden 28. - 29. april 2020

Takk til innledere, programkomite og konferansedeltagere for at dere bidro til at #INFOERFA2019 ble en suksess. Mer enn 300 deltagere og nærmere 40 utstillere fra industrien, forsvarssektoren og andre interesserte gjorde årets konferanse til en flott møteplass for Forsvaret og industrien.

Carl Bildt og Professor Janne Haaland Matlary innledet konferansen med å trekke opp det sikkerhetspolitiske bakteppet med utgangspunkt i temaet for konferansen «En omskiftelig verden - den nye normalen. Hva er de største utfordringene og hvordan kan de møtes?»

Sverre Diesen, Professor Olav Lysne og Sjef Cyberforsvaret Generalmajor Inge Kampenes belyste utfordringer og muligheter Forsvaret og industrien står overfor som følge av den teknologiske utviklingen. Innledninger om Hvordan den teknologiske utviklingen påvirker den militære doktrinen, hva betyr utviklingen for samfunnssikkerheten generelt og hvordan kan kunstig intelligens og store datamengder benyttes til å styrke forsvarsevnen, var problemstillinger som ble belyst gjennom innlegg og diskusjon.

Forskningsdirektør Hanne Bjørk, FFI, Generalmajor Odd Harald Hagen, FD og Adm. Dir. Atle Sægrov i Radionor AS tok for seg hurtigere anskaffelser og innovativ planlegging i Forsvaret- er det mulig og hvordan få det til, FOU i et langtidsperspektiv og hvordan små innovative virksomheter kan spilles gode sammen med brukere og forskningsmiljøer.

Første dag av konferansen ble avsluttet med innlegg av Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen som i sitt innlegg bl.a. sa at Vi må finne gode løsninger for å ha industrielle lokomotiv og så må vi evne å plukke opp de små innovative bedriftene. Statsråden tok seg også tid til å besøke alle utstillerne på konferansen.

Konferansens dag 2 ble åpnet med innlegg om "Forsvaret i dag og i morgen" ved Stabssjefen i Forsvarsstaben, Generalløytnant Erik Gustavson.

Generalmajor Lars Aamodt, FOH, Brigader Ulf Dahl, Sjef Nasjonalt logistikkoperasjonssenter (NLOGS) og Vidar Hole Adm. Dir. Wilnor oppsummerte erfaringer fra logistikkoperasjonene i forbindelse med NATO øvelsen Trident Juncture i fjor høst med fokus på samarbeidet mellom næringslivet og Forsvaret. Norske leverandører og øvrig næringsliv var i betydelig grad involvert og både bedriftene og Forsvaret høstet erfaringer som blir viktige i arbeidet med å videreutvikle samarbeidet i årene som kommer.

Siste post på programmet var presentasjon av to caser som illustrerte at kunstig intelligens og autonomi er på full fart inn i både sivile og militære operasjoner. A-Magritt Tinlund Ryste viste hvordan teknologi og systemer utviklet for forsvarsformål gjenbrukes sivilt ved å tilføre ny funksjonalitet bl.a. ved bruk av kunstig intelligens og nye sensorer til for eksempel å ta frem autonome farkoster. På militær side pågår det også utstrakt konseptutvikling og eksperimentering for å ta frem nye konsepter som utnytter ny og eksisterende teknologi på helt nye måter. Oberstløytnant Jens Inge Hyndøy, FFI presenterte et konsept for baseforsvar som ble utprøvet i forbindelse med Trident Juncture der tilgjengelig teknologi satt sammen på nye måter og ved å introdusere kunstig intelligens både gir øket effektivitet og bedre sikkerhet for personellet enn tradisjonelle konsepter.

Konferansen ble ledet av Siri Lill Mannes som også var debattleder.

Engasjementet fra salen på årets INFO/ERFA var langt høyere enn tidligere. I løpet av konferansen var det det ca. 3750 brukersesjoner i konferanseappen i form av spørsmål, kommentarer, evalueringer og deltakelse i meningsmålinger samt oppslag i program og deltakerlister med mer. Det kom inn ca. 140 spørsmål til foredragsholderne.

Vi ønsker alle velkommen tilbake til neste års konferanse på Sundvolden 28. - 29. april 2020 #INFOERFA2020.

/share/mime/pdf.gifProgram
(info-erfa-2019-program.pdf, 80kB)

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as