Kommandør Sigurd Smith, SST, orienterer om trusselbildet i det maritime domenet

Rekorddeltagelse på programkonferanse Sjøsystemer.

Autonomi og ubemannede systemer var hovedtema da mer enn 120 deltagere fra Forsvarssektoren og industrien møttes til programkonferanse i Bergen 20 mars.

Autonome systemer er på full fart inn også i forsvarssektoren. I første rekke er det oppgaver som kan beskrives som "Dull, dirty and dangerous", som f.eks. minerydding som er de heteste kandidatene til å bli overtatt av autonome systemer i fremtiden.

Innenfor mange bruksområder, som. f.eks. transport (logistikk), leder sivile aktører an i implementeringen. Forsvarssektoren arbeider med andre kapasiteter innenfor mer komplekse systemløsninger som det krever tid å teste og verifisere, men Norge er allerede langt fremme på flere felt innenfor dette området både hva gjelder konseptutvikling i Forsvaret og kompetanse og produkter i industrien. Autonome systemer er et område der det kan ligge til rette for at Forsvaret, forskningsmiljøene og industrien i fellesskap kan ta frem nye innovative og kosteffektive løsninger som styrker forsvarsevnen og som også har eksportmuligheter.

Programmet inneholdt også en oppdatering om omorganiseringen av investeringsvirksomheten i Forsvaret, som skal være ferdig i løpet av året, og arbeidet med å etablere rutiner for gjennomføring av forsvarsindustrielle vurderinger og analyser i Forsvarets materiellinvesteringsprosjekter.

Sjøforsvarsstaben holdt en svært interessant presentasjon av trusler og utfordringer i det maritime domenet og tanker om videre utvikling av sjøforsvarets stuktur.

Det ble også tid til en uformell middag for nettverksbygging og dialog umiddelbart i etterkant av konferansen.

Konferansen, som arrangeres årlig, er et samarbeid mellom Forsvarsdepartementet og FSi.


Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as