MSPO 2017 - Forsvarsindustrien markerte seg i Polen

Polsk-norsk samarbeid og markedsmuligheter i Polen i fokus da om lag 15 norske bedrifter deltok på den årlige MSPO-utstillingen i Polen 5. - 8. september 2017.

For tredje år på rad arrangere FSi i samarbeid med Forsvarsdepartementet en norsk paviljong på MSPO utstillingen i Kielce. Utstillingen er den største i sitt slag i Øst-Europa og samler bred deltagelse fra europeisk og amerikansk industri og myndigheter.

På den norske paviljongen deltok Forsvarsdepartementet, Kongsberg, Nammo, Axnes Aviation, Galleon Embedded Computing, Nordic Unmanned, Sensonor, T&G Elektro, Teleplan Globe og Thales Norway. Forsvarsdepartementet var representert med en offisiell delegasjon ledet av materielldirektør Morten Tiller.

Polen er så langt det største og viktigste markedet i Europa for forsvarsindustri. Polen skal i de nærmeste år gjøre store investeringer i Forsvaret som vil gi nye muligheter for norske forsvarsindustri. Polen er et marked der flere norske bedrifter, både store og små har lyktes godt de siste 10-15 årene og samarbeidet utvikler seg stadig positivt.

Det er et omfattende samarbeid mellom norsk og polsk industri på forsvarsmateriellområdet. Flere av FSis medlemmer har etablert seg i Polen både med egne datterselskaper og gjennom strategiske allianser og partnerskap med polsk industri. Dette kommer begge nasjoners industri til gode. Norsk forsvarsindustri styrker sin konkurransekraft i det polske markedet og polsk industri får muligheten til å delta i norsk forsvarsindustris leveranser til det polske forsvaret, men også i leveranser fra norsk forsvarsindustri til andre nasjoner.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as