Norsk forsvars- og sikkerhetsindustri i fokus på seminar i Santiago de Chile

Norske leverandører har betydelige muligheter i forsvars- og sikkerhetsmarkedet i Chile.

Mer enn 50 deltagere var på plass da Statssekretær Tone Skogen holdt det norske åpningsinnlegget på seminaret om samarbeid innenfor forsvars-, sikkerhets- og romteknologi 28. mars. Den chilenske viseforsvarsministeren Cristian de la Maza holdt det chilenske åpningsinnlegget og orienterte om Chiles forsvars- og sikkerhetspolitikk og utviklingen av det chilenske forsvaret.

Det chilenske forsvaret er et av de mest moderne og best utrustede i Sør-Amerika. Landet er i ferd med å ytterligere modernisere forsvaret og står foran betydelige investeringer i de kommende år. Forsvarsutgiftene er på ca 5 mrd USD/år. I tillegg kommer øremerkede midler til anskaffelser av militært materiell som for øyeblikket beløper seg til minst ca. 300 mill USD/år. Det forventes vekst i forsvarsbudsjettet de nærmeste år. Topografi og klima i store deler av landet har mange likhetstrekk med Norge og i likhet med Norge har også Chile store havområder med viktige naturressurser som stiller krav til evne til suverenitetshevdelse og ressursforvaltning som er sammenlignbare med de Norge har. Materiell og utrustning utviklet for norske forhold har derfor gode forutsetninger for å kunne fungere godt under chilenske forhold. Chile har også en tydelig uttalt ambisjon om å styrke samarbeidet med NATO.

Flere norske bedrifter har lyktes godt i det chilenske forsvars- og sikkerhetsmarkedet og norsk forsvarsindustri er vel etablert som leverandør på forsvars- og sikkerhetsområdet i Chile

Arrangementet var et samarbeid mellom FSi, Forsvarsdepartmentet, Ambassaden i Santiago og Innovasjon Norge, og ble gjennomført som en del av programmet for næringslivdelegsjonen som ledsaget Kongeparet i forbindelse med statsbesøket.

Seks norske bedrifter deltok og Forvarsdepartementet var representert med en delegasjon ledet av Statssekretær Tone Skogen. Flaggkommandør Thomas Wedervang, sjef Maritime kapasiteter i Forsvarsmateriell og Oberst Stig Nilsson, sjef program Space i FD, var blandt innlederene på seminaret. På chilensk side deltok, foruten viseforsvarsministeren, en rekke ledere fra departementet, offiserer fra alle forsvarsgrener og den chilenske forsvarsstaben, politiet og industrien.

Ytterligere omtale av arrangementet på FDs hjemmeside.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as