Norske romkapasiteter - Kan Forsvarets satsning på rombaserte kapasiteter gi muligheter for norsk industri?

Nærmere 150 deltagere på FSi og NIFROs seminar om romindustri og romteknologi.

Statssekretær Marianne Hagen i UD stod for åpningen av arrangementet som hadde som formål å belyse hvordan utviklingen av nasjonale romkapasiteter kan utnyttes av Forsvaret og sivile myndigheter, og samtidig være et springbrett til internasjonal vekst for norsk næringsliv.

Bakteppet for seminaret var Forsvarets økte interesse for rombaserte kapasiteter og Regjeringens melding om romvirksomhet, "Høytflyvende satellitter - jordnære formål. En strategi for norsk romvirksomhet (Meld. St. 10 (2019-2020)), som i betydelig grad omhandler viktigheten av rommet og romteknologi for å ivareta norske utenriks- og sikkerhetspolitiske interesser i fremtiden.

Arrangementet ga et godt innblikk i hvordan verden nå går inn i en ny romalder hvor teknologisk utvikling gjør det stadig enklere å bygge og å sende opp bedre, billigere og flere satellitter. Dette gir en rekke avhengigheter, muligheter og utfordringer på tvers av sektorer. Utviklingen innen mikroteknologi har skapt en ny romalder hvor flere og flere land utvikler nasjonale satellittsystemer for å dekke sine spesielle brukerbehov, behov for kontroll og forutsigbarhet og for å inngå strategisk samarbeid bi-lateralt. Norsk industri ser store muligheter innenfor dette området, men skal det lykkes må myndighetene etablere gode rammebetingelser og sørge for at vi utnytter mulighetene nasjonale investeringer i romrelaterte kapasiteter og infrastruktur gir for å utvikle norsk romindustri.

Et proaktivt engasjement til utviklingen kombinert med internasjonal og nasjonal satsing vil derfor være veien å gå for Norge. Det vil sikre egenkapasitet og tilgang til kritiske tjenester for stats- og samfunnssikkerhet, fremme norsk industri i en av verdens raskest voksende sektorer, sikre innovasjon og teknologisk utvikling som muliggjør vekst i andre sektorer, og data nødvendige for et digitalt, grønt og blått skifte.

Seminaret belyste hvordan utviklingen av nasjonale romkapasiteter kan være et springbrett til internasjonal vekst for norsk næringsliv, hvilke kommersielle muligheter norsk industri ser i en satsing på å bygge opp nasjonale kapasiteter, og hvordan man bør jobbe sammen på tvers av myndigheter og industri for å legge til rette for en strategisk satsing som både møter myndighetenes behov og fremmer norsk industri.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as