Materielldirektør Morten Tiller i FD og Direktør Mette Sørfonden i Forsvarsmateriell var to av innlederne på seminaret Foto: Militærteknikk

Seminardag om etikk og antikorrupsjon

60 deltagere fra forsvarssektoren og industrien deltok på antikorrupsjonsdag i regi av FSi. Foreningen lanserer E-læringskurs for antikorrupsjonsarbeid.

Formålet med seminaret var å sette korrupsjon som problem og viktigheten av å være proaktiv og iverksette tiltak for å minimalisere risikoen for å bli involvert i, eller offer for, korrupsjon på dagsordenen.

Risikoen for korrupsjon er tilstede i nesten alle bransjer og på alle nivåer. Forsvarsbransjen blir internasjonalt sett på som en bransje der risikoen er høy. Store verdier, kombinert med hemmelighold, eneleverandørsituasjoner og utstrakt bruk av agenter og representanter, er blant risikofaktorene. Korrupsjon i forsvarssektoren bidrar til sløsing med skattebetalerenes penger og i ytterste konsekvens til at materiell og systemer ikke virker som de skal når det gjelder som mest, med potensielt fatale konsekvenser for både militært personell og sivilbefolkning. Derfor det særlig viktig at nettopp forsvarsleverandører tar ansvar og iverksetter tiltak for å minimalisere risikoen for korrupsjon. Det estimeres konservativt at de årlige tapene i forsvarssektoren som følge korrupsjon er i størrelsesorden 20 milliarder dollar. Det utgjør om lag 2% av de samlede verdiene på verdensbasis som det estimeres at årlig går tapt som følge av korrupsjon. Det tilsvarer f. eks 200 F-35 fly som Norge anskaffer 52 av, eller ca. 25 ubåter av den typen Norge planlegger å anskaffe fire av. M.a.o. er tapene som følge av korrupsjon i forsvarssektoren i en størrelsesorden som tilsvarer at den norske kampflyanskaffelsen kunne blitt finansiert på tre måneder, ubåtanskaffelsen på to.

Dette var bakgrunnen for arrangementet og også årsaken til at FSi har utarbeidet et nytt E-læringsverktøy. Dette er et "lavterskel"-tilbud til alle medlemsbedrifter som ønsker å sette fokus på, og å skape oppmerksomhet om, korrupsjon og viktigheten av å begrense risiko i egen organisasjon. Det er hver enkelt bedrifts ansvar å gjøre egne risikovurderinger og iverksette de tiltak som anses nødvendige for å minimalisere risikoen for å bli involvert i korrupsjon. Hva slags tiltak som er nødvendige, avhenger av virksomhetens innretning og omfang. Foreningen bidrar med å sette søkelys på problemstillingen, slik vi nå bl.a. gjør med kurset som vi oppfordrer alle medlemsbedrifter til å be sine medarbeidere gjennomgå.

Seminaret inneholdt presentasjoner fra Forsvarsdepartementet som redegjorde for departementets krav og forventninger til leverandører til Forsvaret og fra Forsvarsmateriell som orienterte om prosessene som FMA gjennomfører internt for å bygge integritet i organisasjonen og i relasjonen med leverandørene. Senter for Integritet i Forsvarssektoren (SIFS) trakk frem en del praktiske problemstillinger som må håndteres i arbeidet med integritetsbygging. Fra Transparency International i London hadde vi fått besøk av Andy Watson som leder TIs "Industry integrety" aktiviteter. Han redegjorde for TIs arbeid med å utarbeide korrupsjonsindekser, presenterte organisasjonens arbeidsmetodikk og viste gjennom eksempler hvilke konsekvenser det kan få for bedrifter og enkeltpersoner som blir avslørt i å bedrive korrupsjon. Avslutningsvis ga representanter fra KONGSBERG og NAMMO presentasjoner av hvordan de arbeider for å hindre korrupsjon og hvilke krav som stilles til deres leverandører for å dokumentere at de bidrar til å minimalisere risikoen for korrupsjon.

Presentasjoner fra seminaret

/share/mime/pdf.gifEtikk i forsvarssektoren, Morten Tiller, Materielldirektør, Forsvarsdepartementet
(innlegg-matr-dir-fsi-etikkseminar-10-mars-2017-lagret-automatisk-.pdf, 181kB)

Seminarprogram

/share/mime/pdf.gifProgram for seminar om etikk og anti-korrupsjon 10. mars 2017.
(seminar-om-etikk-og-antikorrupsjon.pdf, 121kB)

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as