Oblt Harald Aamoth fra Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i FD orienterer om utviklingen av luftvernstrukturen.

Store anskaffelser til luftforsvaret på gang

Over 100 deltagere fra industrien og Forsvarssektoren deltok på Programkonferanse Luftsystemer 10. april.

På programmet stod bl.a oppdateringer om ny organisering av investeringsvirksomheten i Forsvaret, Perspektivplan Materiell og Fremtidige Anskaffelser til Forsvaret og status for implementeringen av den nasjonale forsvarsindustrielle strategien.

Luftforsvaret orienterte om status og viderutvikling av Luftforsvaret med særlig vekt på innfasing, drift og understøttelse av nye systemer.

Et av hovedtemaene var strategisk samarbeid mellom industrien og Forsvarssektoren med fokus på levetidsunderstøttelse. Hva er muligheter og utfordringer og hvordan sikre at sivile ressurser faktisk er tilgjengelige dersom en beredskapssituasjon oppstår eller en utenlandsoperasjon krever det?

Forsvaret står foran store investeringer i Luftvern og deltagerne fikk en detaljert gjennomgang av hvordan disse anskaffelsene planlegges gjennomført som et helhetlig investeringsprogram som skal tilføre alle tre forsvarsgrener betydelig økt luftvernkapasitet. Industrien viste med et eksempel hvordan industrien ved å ta i bruk ny teknologi kan bidra til å styrke luftvernet.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as