Foto: Fredrik Ringnes/Forsvaret

UAV-seminar i Næringslivets hus 23. oktober

FFI/ICE-worx i samarbeid med FSi inviterer til seminar for å diskutere fremtidige UAS-relaterte anskaffelser.

Forsvaret og andre statlige etater vil i kommende år ta i bruk droner til stadig flere oppgaver. Norsk UAV bransje bør bli en betydelig leverandør av disse systemene.

FFI/ ICE worx i samarbeid med FSi inviterer til seminar for å diskutere fremtidige UAS-relaterte anskaffelser, behov og muligheter i norsk kontekst, med fokus på plattformer til taktisk og stridsteknisk bruk. Målgruppen for seminaret er bedrifter med verdiskaping i Norge og egne teknologiske løsninger og kompetanse relevant for forsvarssektoren, samt representanter for sektoren.

I Perspektivplan materiell, PPM, og i Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren, FAF 2019-2026, ligger det planer og betydelige midler for investeringer i fremtidens Forsvar, og flere av disse planlagte investeringene inkluderer potensielt luftbårne, ubemannede systemer som skal operere i norske forhold og løse oppdrag av varierende karakter.

Dette gjelder blant annet investeringer i Prosjektet «Taktisk UAV», som omhandler fremtidig anskaffelse av taktisk UAV til Hæren, og potensielt investeringer innen Program MIME, der Forsvarets stasjonære og mobile kommunikasjonsinfrastruktur skal styrkes og oppgraderes i perioden fremover gjennom flere prosjekter, der et mulig element omhandler eleverte nettverks-relèer for forbedret kommunikasjon.

På seminaret vil det bli diskutert aspekter rundt fremtidige UAS behov fra Forvarets side, FFI vil presentere relevant teknologi og industri vil kunne presentere seg og tanker relevant til fremtidig UAS for Norge.

Mer informasjon og påmelding her.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as