EU-kommisjonen på offensiven - Norge må handle

EU-kommisjonen har akkurat lansert en omfattende pakke for å styrke forsvaret av Europa og den europeiske forsvarsindustrien. Kommisjonen vil satse på forskning og utvikling innenfor forsvarsteknologi og varsler også at den har ambisjoner om å bidra med betydelige beløp til flernasjonale europeiske prosjekter på forsvarsområdet.

Kommisjonen ønsker å bidra til å koordinere, supplere og forsterke nasjonale investeringer. Initiativet omfatter to hovedområder: Forskning og Utvikling og anskaffelse.

På forskningsområdet er allerede arbeidet i gang gjennom at EU har lansert "Preparatory Action on Defence Research" (PADR). De første utlysningene av prosjekter ble publisert 7. juni. Det planlegges å investere 90 mill. EUR frem til 2020, hvorav 25 mill. EUR i 2017. Etter 2020 legger kommisjonen opp til at det etableres et nytt program, "European Defence Research Program" (EDRP), som skal investere 500 mill. EUR pr. år. EU blir da en av de største bidragsyterne til forsvarsforskning i Europa.

Innenfor utvikling og anskaffelse er ambisjonene enda høyere. Kommisjonen legger opp til å skape økonomiske intensiver for medlemsstatene til å samarbeide. Defence Industrial Development Programme (DIDP), som initiativet nå heter, legger opp til å bidra med til sammen 500 mill. EUR for årene 2019 og 2020. Deretter planlegger kommisjonen å sette av 1 mrd. EUR pr. år til flernasjonale europeiske programmer. Kommisjonen antar at det vil kunne utløse ytterligere 4 mrd. EUR pr. år fra medlemslandene, slik at det fra 2020 vil bli brukt om lag fem mrd. EUR pr. år på flernasjonale utviklings- og anskaffelsesprogrammer i Europa.

Forslagene kommisjonen nå har fremmet skal gjennom en krevende beslutningsprosess der både medlemslandene, og ikke minst EU-parlamentet, vil sette sitt preg på sluttresultatet. Mye kan bli endret underveis. Uavhengig av dette er Kommisjonens siste initiativ et nytt og sterkt signal om at den vil spille en helt sentral rolle i den restruktureringen av både markedet og forsvarsindustrien i Europa som må komme. Viljen til å stille betydelige økonomiske midler bak initiativet forsterker dette inntrykket.

Denne utviklingen må vi som ikke-medlem ta på største alvor. Så langt er Norge en del av prosessen ettersom vi allerede, som eneste ikke-medlemsland, deltar i PADR. Det er takket være årvåkenhet og en omfattende innsats fra norske myndigheter. Det hjelper imidlertid lite dersom vi ikke får være med når de store programmene kommer. Dersom Norge og norsk forsvarsindustri ikke få anledning til å delta i DIDP og ERDP kan det bli svært krevende både for Forsvaret og forsvarsindustrien.

Derfor er det avgjørende for å sikre at norsk forsvarsindustri blir en del av fremtidens europeiske forsvarsindustri, at det finnes løsninger som sikrer at Norge og norsk forsvarsindustri får muligheten til å delta i prosjekter i DIDP og ERDP. Det kommer til å kreve omfattende innsats fra norske myndigheter og det forutsetter at industrien engasjerer seg og er aktive i de programmene som vi nå har fått åpning for å delta i. Vårt beste forhandlingskort at investeringene i Forsvaret er på vei opp. Betydelige beløp vil i årene som kommer bli brukt til anskaffelser fra europeisk forsvarsindustri. Det må utnyttes for å sikre adgang til fremtidige flernasjonale europeiske programmer.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as