Forsvarsindustrien, en viktig del av næringspolitikken

Norsk næringsliv utvikler seg i forskjellige retninger. Næringer som er knyttet til utvinning og produksjon av olje og gass opplever sterk vekst og lønnsomhet.

Deler av den tradisjonelle landbaserte eksportindustrien derimot sliter med svekket konkurranseevne drevet av høyt kostnadsnivå og sterk kronekurs. Det er lite som tyder på at kostnadsnivået i Norge er på vei ned hvilket gir grunn til å frykte at dette er en trend som vil vedvare over tid.

Blant annet som følge av dette varsler nå næringsministeren at Regjeringen er i ferd med å utarbeide en næringsmelding som skal legges frem for Stortinget i løpet av våren. Det er antagelig på høy tid ettersom det er mer enn 15 år siden en tilsvarende melding ble lagt frem. Det er å håpe at meldingen varsler en politikk som skal legge til rette for at næringer som har potensial for innovasjon og fremtidig vekst skal få så gunstige rammebetingelser som mulig i Norge

Forsvarsindustrien er et eksempel på en næring som gjennom mange år har bevist at den er i stand til å opprettholde internasjonal konkurransedyktighet på tross av det høye kostnadsnivået i Norge. I en tid da forsvarsbudsjettene både i Europa og USA er på vei ned, har norsk forsvarsindustri evnet å konkurrere seg til nye store eksportkontrakter. Dette er et synlig bevis på at industrien er i stand til å utvikle og levere kosteffektive, innovative produkter og løsninger som etterspørres av brukerne internasjonalt. Forsvarsindustrien er en næring som evner å bære det norske kostnadsnivået uten å tape konkurransekraften i et stadig tøffere internasjonalt marked. Næringen skaper attraktive høyteknologiske arbeidsplasser der arbeidstakerne får muligheten til å arbeide med oppgaver og utfordringer som er helt i forkant av den teknologiske utviklingen. Dette drar også annen norsk industri nytte av som leverandører til forsvarsbedriftene. Forsvarsbedriftene er krevende kunder, men evner også å utvikle kompetente leverandører. På denne måten skaper forsvarsindustrien positive ringvirkninger i næringslivet ved å bidra til verdiskapning hos sine underleverandører og ved at det etableres ny virksomhet med utgangspunkt i teknologi som opprinnelig er utviklet for forsvarsformål.

Forsvarsindustrien bør derfor være en vesentlig del av den fremtidige næringspolitikken som nå utarbeides i Næringsdepartementet. Ved å legge til rette for at bransjen får konkurransedyktige rammebetingelser vil forsvarsindustrien i også fremtiden være et lokomotiv for teknologiutvikling og verdiskapning i norsk næringsliv.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as