Forutsigbare rammebetingelser - forutsetning for en nasjonal forsvarsindustri

Forsvarets investeringsportefølje vært gjenstand for en omfattende omprioritering i løpet av sommeren. Resultatet er at mange anskaffelser er redusert i omfang, kansellert eller skjøvet ut i tid. Dette får store negative konsekvenser for flere norske forsvarsleverandører.

Norsk forsvarsindustri er en kritisk ressurs som sikrer Forsvaret operativ kapasitet til å løse sine oppgaver. Forsvarsindustrien forvalter kunnskap, kompetanse og teknologi som gjør det mulig for Forsvaret å løse sine oppdrag, når de operative kravene ikke kan møtes av ferdigutviklede løsninger. Derfor er Forsvaret er avhengig av en kompetent og konkurransedyktig norsk industri som evner å forstå den norske operative brukerens behov.

Stabile rammebetingelser og forutsigbarhet i forhold til gjennomføring av godkjente anskaffelser er en forutsetning for at industrien skal kunne investere i teknologi- og produktutvikling for å møte Forsvarets behov og for å lykkes internasjonalt. Forsvaret som en krevende, profesjonell og troverdig referansekunde er avgjørende for at andre lands forsvar skal velge norsk teknologi. Kansellering rett før kontraktsinngåelse av prosjekter som er etablert med utgangspunkt i langsiktig samarbeid mellom Forsvaret og industrien, og som også er helt vesentlige i de aktuelle bedriftenes strategi for fortsatt vekst og utvikling i det internasjonale markedet, er derfor alvorlig for bedriftene og det bidrar til å skape usikkerhet om forutsigbarheten i Forsvarets anskaffelsesvirksomhet.

FSi har forståelse for at det må være samsvar mellom anskaffelsesplaner og tilgjengelige investeringsmidler. Vi er også innforstått med at det alltid hefter usikkerhet ved planlagte prosjekter på midlere og lang sikt. Dette er normalt og industrien forholder seg til dette og tilpasser sin ressursbruk på slike prosjekter i forhold til risikoen som er knyttet til realisering og gjennomføring av planlagte prosjekter.

Hva gjelder godkjente prosjekter der gjennomføringsoppdrag er gitt anskaffelsesmyndigheten (FLO) og leverandør er valgt, er imidlertid bildet annerledes. Til nå har industrien kunnet legge til grunn at når gjennomføringsoppdrag er gitt og kontraktsforhandlinger iverksatt, så blir også anskaffelsen gjennomført. Dette har gitt forutsigbarhet som har vært helt avgjørende for bedriftenes vilje og muligheter til å investere i teknologi- og produktutvikling for å møte Forsvarets behov og for å posisjonere seg i det internasjonale forsvarsmarkedet.

Salg av forsvarsmateriell til kunder utenfor Norge er generelt betinget av at det norske forsvaret har anskaffet det aktuelle systemet/materiellet. Dette er etablert praksis og gjelder også når Norge anskaffer materiell fra utlandet. Norge har historisk vært forbilledlig i denne sammenheng da det eksisterer et trekantsamarbeid mellom Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og norsk forsvarsindustri som har gjort det mulig å ta frem løsninger og materiell som er utviklet spesielt for å dekke behov i det norske forsvaret som ikke kan dekkes på annen måte. Slike løsninger har også vist seg å ha et betydelig eksportpotensiale. Dette har kommet både Forsvaret og industrien til gode.

Vi merker oss at Forsvarsministeren er tydelig på at det som har skjedd er et unntak i et ellers godt og tett samarbeid med forsvarsindustrien og at regjeringen ønsker å bidra til å opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri. Da forventer industrien at nødvendige tiltak blir iverksatt for å sikre forutsigbarhet om godkjente anskaffelser til Forsvaret. Dette er viktig for industriens muligheter til å satse på teknologi og utvikling av løsninger som møter Forsvarets behov, men det er også viktig dersom Norge skal forbli en attraktiv partner i flernasjonale samarbeidsprosjekter om utvikling og anskaffelse av forsvarsmateriell. Likeledes blir det viktig at det også i en tid med press på investeringsbudsjettet finnes rom til å investere i forskning og utvikling. Tempoet i den teknologiske utviklingen tilsier at uten kontinuerlig investering i FoU vil den nasjonale forsvarsteknologiske kompetansen både i Forsvaret og i industrien raskt foreldes og risikere å bli irrelevant.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as