Mens vi venter på kontrakter

Norge har valgt Tyskland som strategisk samarbeidspartner for neste generasjons ubåt. Tyskland har, i følge en pressemelding fra Forsvarsdepartementet, bekreftet at de vil anskaffe missiler fra norsk industri. KONGSBERG, thyssenkrupp Marine Systems og Atlas Elektronik har undertegnet en avtale om å etablere et norsk joint venture som skal være en eksklusiv leverandør av kampsystemer til tkMS sine ubåter.

Mer enn to år før det er planlagt å inngå kontrakt om leveranser av ubåter til Sjøforsvaret og få uker etter at nyheten om at Norge skal samarbeide med Tyskland om ubåter ble kjent, posisjonerer norsk og tysk industri seg for utvikling og produksjon av så langt til sammen seks ubåter, fire til Norge og to til Tyskland. Sjelden, om noen gang tidligere i forbindelse med en stor forsvarsanskaffelse fra utlandet, har det lyktes å få på plass rammene for et fremtidig samarbeid så lenge i forkant av at det inngås en forpliktende kontrakt. Det er et godt utgangspunkt for å sikre at den kommende anskaffelsen av nye ubåter også blir en suksess for norsk forsvarsindustri.

Det er lett å la seg rive med når milliardene sitter løst og euforien griper om seg. Så langt er ingen kontrakter inngått og ingen forpliktende myndighetsavtaler signert og eventuelt ratifisert. Selv om forutsetningene for et vellykket samarbeid sjelden har vært bedre på tilsvarende tidspunkt i forberedelsene til en stor forsvarsanskaffelse, er det derfor all grunn til å minne om at det fortsatt gjenstår krevende forhandlinger, der mange utfordringer må håndteres, før det kan inngås kontrakter om anskaffelse av ubåter. I dette ligger en risiko, men også betydelige muligheter.

Erfaringene bl.a. fra anskaffelsen av ULA-klasse ubåtene på 1980-tallet og fregattene sent på 90-tallet, tilsier at noen enkle prinsipper, som sikrer at potensialet som er identifisert faktisk kommer til realisering, bør legges til grunn.

Avtaleverket i sin helhet må være juridisk forpliktende i det øyeblikket det inngås kontrakt om anskaffelse av ubåter. Det innebærer bl.a. at eventuelle forbehold om parlamentarisk behandling av myndighetsavtalene må være ryddet av veien før det inngås kontrakt, slik at når Norge forplikter seg til å anskaffe fire ubåter er også Tyskland juridisk forpliktet til både å anskaffe to ubåter og til å anskaffe missiler fra norsk industri. Videre må industrisamarbeidsavtalen mellom Forsvarsdepartementet og tkMS være signert før kontrakt inngås.

Avtalene mellom norsk og tysk industri om leveranser til hverandre må tilsvarende være utformet slik at de senest blir juridisk bindene på det tidspunktet kontrakt om anskaffelse av ubåter signeres. Det samme gjelder eventuelle andre avtaler om leveranser av forsvarsmateriell fra norsk industri til Tyskland som skal skje innenfor rammen samarbeidet.

Erfaringene bl.a. fra fregattprosjektet viser med all tydelighet at det som ikke er forpliktet når anskaffelseskontrakten signeres er beheftet med stor risiko i forhold til realisering.

Derfor blir det viktig at stortingsbehandlingen av ubåtanskaffelsen, som er planlagt å skje før sommeren, gir et tydelig mandat som slår fast at ovennevnte prinsipper skal legges til grunn. Det innebærer bl.a. å slå fast at det er forutsetning for å inngå kontrakt om kjøp av ubåter at alle avtaler, myndighet-til-myndighet, myndighet-til-industri og industri-til-industri, som skal inngås innenfor rammen av det norsk-tyske samarbeidet om anskaffelse av ubåter, skal tre i kraft og være juridisk bindene senest fra det tidspunktet Norge forplikter seg til å anskaffe ubåter.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as