Nye utfordringer - nye muligheter?

Brexit, Trump, EUs nye handlingsplan for forsvar, landmaktstudie og en sikkerhetssituasjon i konstant endring. Sjelden har det hersket større usikkerhet om hvordan forsvarsmarkedet utvikler seg enn ved utgangen av 2016.

Sett fra industriens ståsted er det selvfølgelig positivt at det nå tilsynelatende er økende vilje, både nasjonalt og hos våre nærmeste allierte, til å satse mer på Forsvar og øke investeringene. Alt tyder på at markedet vil vokse de nærmeste år og det kan gi nye muligheter for norsk forsvarsindustri.

Det som imidlertid ikke er klart er hvordan de politiske endringene vi ser både i Europa og USA vil påvirke markedsforholdene og ikke minst norske bedrifters markedsadgang internasjonalt.

Europakommisjonen har akkurat presentert sin handlingsplan for europeisk forsvar. Planen er på mange områder lite konkret og legger opp til ytterligere utredinger og analyser. Bl.a. er planene for hvordan det såkalte "forsvarsfondet", som president Juncker lanserte tidligere i år, skal realiseres høyst uklare. Det er lite realistisk at et nytt rammeverk for felles anskaffelsesprosjekter, som legger til grunn at medlemsstatene frivillig skal finansiere og gjennomføre prosjekter innenfor rammen av EU, slik kommisjonen skisserer, vil gi de ønskede resultatene. Særlig ettersom Storbritannia, som står for om lag 25% av EUs forsvarsutgifter, og som er helt sentral i mange europeiske samarbeidsprosjekter, er på vei ut av unionen. Det er imidlertid liten tvil om at forsvar for alvor er satt på kommisjonens agenda og det er all grunn til å forvente at vi vil se nye utspill fra Brussel i tiden som kommer.

På ett område er planen konkret. Kommisjonen legger opp til å iverksette et program for forsvarsforskning (Preparatory action) med en ramme på 90 millioner Euro frem til 2020, med ambisjon om at unionens neste rammeprogram for forskning som starter opp i 2021 skal inneholde 500 millioner Euro pr år til forsvarsforskning. Norge er som eneste tredjeland berettiget til å delta i programmet fra starten av. Derfor blir det svært viktig at norsk forsvarsindustri kommer med i noen av de innledende prosjektene, slik at vi er posisjonert dersom det lykkes å få på plass et stort europeisk program for forsvarsforskning fra 2021. Det vil også vise at Norge har til hensikt å bidra til å sikre en europeisk forsvarsteknologisk og industriell base.

USA er det største og viktigste markedet for norsk forsvarsindustri. Amerikansk forsvarsindustri er avgjørende viktig som partner og kunde for norske forsvarsbedrifter. Fortsatt adgang til dette markedet og samarbeid med amerikanske industripartnere er helt avgjørende for videre utvikling og vekst for forsvarsindustrien. Utgangspunktet er godt. Norge og norsk forsvarsindustri er en viktig partner i F-35 programmet og industrien har etablert seg i USA og skaper arbeidsplasser og verdier i USA. I tillegg er norsk forsvarsindustri en svært viktig leverandør av kritiske komponenter og nisjeprodukter til det amerikanske forsvaret. Nylig foreslo regjeringen å anskaffe nye maritime overvåkingsfly for mer enn 10 milliarder kroner fra USA. I lys av de forestående endringene i den amerikanske administrasjonen er det av stor viktighet at norske myndigheter fortsatt gir de bilaterale relasjonene med USA høyeste prioritet. Rammebetingelsene for samarbeid mellom Norge og USA på forsvarsmateriellområdet må videreutvikles og styrkes slik at forsvarsindustrien kan opprettholde og videreutvikle sin posisjon i det amerikanske markedet. Det er både i Forsvarets og industriens interesse.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as