Samarbeidet skal styrkes

12. juni behandlet Stortinget innstillingen om "Investeringar i Forsvaret" (Innst. 337 S (2014-15)). I innstillingen, under omtalen av "Ubåtkapasitet etter 2020", understreker et bredt flertall i Utenriks- og forsvarskomiteen viktigheten av en kompetent og konkurransedyktig norsk forsvarsindustri. Det slås fast at det strategiske samarbeidet mellom Forsvaret, forsknings og- utviklingsmiljøene og næringslivet må baseres på Forsvarets behov, må styrkes og omfatte både nasjonale og internasjonale prosjekter.

Det er bra at komiteen så tydelig understreker behovet for å styrke samarbeidet med næringslivet. Det er allerede et godt og omfattende samarbeid mellom norsk forsvarsindustri og Forsvaret. At den politiske viljen til å styrke dette samarbeidet ytterligere er så stor, tar vi som tegn på at resultatene av samarbeidet vurderes som gode, men at de kan bli enda bedre ved at samarbeidet styrkes ytterligere. FSi er helt enig i dette. Samarbeidet har både sikret Forsvaret kosteffektivt moderne forsvarsmateriell, som møter Forsvarets behov, og utvikling av nasjonale teknologiske og industrielle kompetansemiljøer som er avgjørende for å understøtte og videreutvikle Forsvarets kapasiteter på mange viktige områder.

I tillegg til teknologi og kompetanse, sikrer eksporten av forsvarsmateriell store inntekter til Staten. En nylig studie, gjennomført av konsulentselskapet Ernst & Young, viser at i perioden 2009-13 har de tre største bedriftene i Norge som driver utvikling av forsvarsmateriell generert inntekter til Staten som er like store som verdien av Forsvarets samlede anskaffelser fra de samme bedriftene i perioden. Dette skyldes at bedriftene, som et resultat av samarbeidet med Forsvaret og myndighetene, er internasjonalt konkurransedyktige og lykkes i det internasjonale markedet. Tallene er oppsiktsvekkende gode og viser at å legge til rette for å styrke samarbeidet mellom Forsvaret og industrien, som også vil bidra til å sikre industriens internasjonale konkurransedyktighet, er bra for Forsvaret og bra for Norge.

Derfor ser vi frem til at Stortingsmeldingen om samarbeid mellom Forsvaret og industrien, som det er varslet blir lagt frem rett over sommerferien, også følger opp stortingsflertallets ambisjoner om å styrke samarbeidet mellom Forsvaret, forsknings og- og utviklingsmiljøene og næringslivet. Det vil bidra til å sikre at Forsvaret også i årene som kommer får dekket sine behov for moderne kosteffektivt forsvarsmateriell og industrien kan opprettholde eksporten som sikrer store inntekter til Staten.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as