Transformasjonsfond - FMR 2019 med fokus på teknologiutfordringen

Forsvarssjefen vil satse på nyskapning og innovasjon

Forsvarssjefen har nylig lagt frem sitt fagmilitære råd. I sitt råd slår Forsvarssjefen fast at Forsvaret må styrkes betydelig i årene som kommer for å forbli et relevant sikkerhetspolitisk verktøy. Ikke overraskende innebærer det både å øke volum og bredde i styrkestrukturen.

I sitt råd slår Forsvarssjefen også fast at Forsvaret må kontinuerlig utvikles ved å ta i bruk ny og eksisterende teknologi og han foreslår å etablere et transformasjonsfond som skal kunne finansiere utprøving av teknologi i praksis med avkortet prosess for testing, eksperimentering og utvikling. Det vil kunne gjøre det mulig å finne svar og løsninger på behov raskere enn i dag og bidra til å redusere risiko for feilinvesteringer.

I lys av at den teknologiske utviklingen går stadig hurtigere og at dagens prosesser for utvikling og anskaffelse i mange tilfeller er komplekse og tidkrevende, er dette et etterlengtet initiativ sett med industriens øyne. Vi har lenge påpekt at det er behov for å kunne hurtig iverksette og gjennomføre utviklings- og eksperimenteringsaktiviteter og å bygge demonstratorer og prøve ut ny teknologi og konsepter, både for å avklare potensialet til ny teknologi, men også for å finne nye anvendelser for eksisterende teknologi.

I Norge finnes det mange eksempler på at vilje til å akseptere risikoen det innebærer å satse på nye teknologi og/eller nye anvendelser av eksisterende teknologi har gjort det mulig å tilføre Forsvaret avgjørende operative kapasiteter på en kosteffektiv måte. Mange av disse innovative løsningene har også vist seg å være svært attraktive hos våre allierte og andre samarbeidspartnere. Taktiske og strategiske kommunikasjonssystemer, kryptering, luftvern, missiler, våpenstasjoner, soldatsystemer, ammunisjon, rakettmotorer, sonarsystemer m.m., er eksempler på innovasjoner der Norge har vært, og i stor grad fortsatt er, ledende internasjonalt. På nye områder, som for eksempel nano-UAVer, nettverksløsninger for taktiske applikasjoner, ramjetteknologi for artilleri og missiler, autonome systemer og materialteknologi, pågår det kontinuerlig innovasjon i tett samarbeid mellom Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og forsvarsindustrien. Ikke noe av dette hadde vært mulig uten å akseptere en viss grad av økonomisk og teknisk risiko, men samtidig evne å kontrollere risikoen, bl.a. ved å kontinuerlig prøve ut i praksis hva teknologien faktisk er i stand til å levere.

Et transformasjonsfond, slik Forsvarssjefen foreslår, vil, forutsatt at det forvaltes på en hensiktsmessig måte, bidra til å forløse mer av potensialet i den totale kompetansen og innovasjonsevnen som finnes i skjæringspunktet mellom brukermiljøene i Forsvaret, FFI/akademia og industrien. Hensiktsmessig forvaltning innebærer at fondet tilføres tilstrekkelige midler til å kunne realisere realistiske ambisjoner, vilje til og aksept for, å ta risiko og en helhetlig tilnærming til konseptutvikling og eksperimentering. Når løsninger som ivaretar Forsvarets behov er dokumentert så må utvikling og anskaffelse skje som en sømløs videreføring av igangsatte aktiviteter.

Forutsetningene for at et transformasjonsfond skal gi uttelling er gode i Norge. Klimaet for innovasjon i forsvarssektoren er godt. Små, fleksible organisasjoner med stor omstillingsevne, korte kommunikasjonslinjer, lite hierarki, stor grad av tillit mellom partene i det tradisjonelle trekantsamarbeidet, en rik flora av høykompetente teknologimiljøer i akademia og start-up bedrifter og ikke minst dokumenterte resultater over tid er et godt utgangspunkt for å kunne styrke Forsvarets muligheter til å øke den operative evnen gjennom å ta i bruk ny teknologi og nye anvendelser av eksisterende teknologi.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as