Thales rendyrker satsingen i Norge

Det siste året har Thalesgruppen delt virksomheten sin i Norge i to selskaper. Nå er begge selskapene medlemmer i FSi. Vi har tatt en prat med Nils Holm Toverud, som leder det nyinnmeldte selskapet Thales Commercial Norway AS. Han har ansvar for Thalesgruppens internasjonale virksomhet i Norge med et betydelig engasjement i det norske forsvars- og sikkerhetsmarkedet.

Hvorfor melder Thales Commercial Norway (TCN) seg inn i FSi?

Thalesgruppen er et ledende globalt selskap innen en rekke teknologier innenfor blant annet forsvar, bakketransport, luftfart, romfart, digital sikkerhet og identitet. Thales Commercial Norway (TCN) skal tilgjengeliggjøre denne teknologien til det norske markedet og være en bidragsyter til utvikling innen både forsvar og sikkerhet i Norge. Vi skal bidra til at det norske forsvaret har oversikt over hvilke muligheter som ligger i teknologi og innovasjon fra noen av våre nærmeste NATO-allierte. Vi vil søke nært samarbeid med øvrig norsk forsvarsindustri. FSi er en viktig møteplass for oss, og det er derfor et helt naturlig valg å være medlem her.

Hvordan er rolledelingen mellom de to Thales-selskapene i Norge?

Kort forklart skal våre kolleger i Thales Norway fortsette å drive den delen som har med utvikling og leveranse av krypto og sikker kommunikasjon. Her vil Tom Tuhus og teamet drive videre med det trykket og kompetansen som finnes, og være underlagt norsk sikkerhetslov og de kravene det innebærer.

TCN skal drive alt det andre Thales gjør i Norge. Inn mot Forsvaret handler det om å konkurrere om leveranser i teknologianskaffelser der gruppen er verdensledende. Overvåkning, datagenerering og sensorer til beslutningsstøtte i sanntid og romteknologi er områder hvor dette er veldig spesielt relevant. Thales har også betydelige pågående leveranser til sivil sektor innen transport og justis, og opererer et helikopter treningssenter i Stavanger, der blant annet simulatoren til Norges nye redningshelikopter AW101 står.

Med kjøpet av selskapet Gemalto tidligere i år setter vi ytterligere fart på den digitale transformasjonen i Thales. Oppkjøpet og styrkingen av forretningsområdet Digital Identifisering og Sikkerhet gjør at vi kan tilby hele spektret av tjenester innen digital sikkerhet og cybersikkerhet, og det gjør Thalesgruppen ikke minst til leverandør av både dagens og fremtidens pass og id-kort i Norge.

Hvordan vil samarbeidspartnere og kunder merke de endringene Thales har gjort i strukturen?

Først og fremst vil vi ha selvstendige selskaper som hver for seg er mer rendyrket på det vi driver med. Kundene skal merke at Thales er enda mer dedikerte i leveransene våre. Vi har ett viktig kjennemerke i Thales, det er at vi alltid leverer. Vi gir oss aldri. Det skal bli enda tydeligere når man samarbeider med oss framover. Thalesgruppen har 80 000 ansatte og har siden 2014 selvfinansiert 7 milliarder euro i forskning og utvikling, for å kunne levere teknologi for å sikre verdier både i militær og sivil sektor. Målet er at flere nordmenn skal bli kjent med dette i årene framover. Samarbeidspartnere skal oppleve at det er enklere å finne gode prosesser for samarbeid.

Hvem er Nils Holm Toverud som leder av TCN?

Jeg tror at moderne virksomheter blir best når flinke folk får ansvar for å skape gode resultater sammen, på tvers av selskapbarrierer og landegrenser. Jeg har jobbet ti år i Thales, blant annet som strategidirektør i Thales Norway og nå sist nesten to år ved hovedkontoret i Paris. Jeg har utdanning fra Hærens ingeniørhøyskole, og en master i ledelse fra BI. Jeg satt i styret i FSi fra 2014-2018, og kjenner godt til forsvarsmarkedet, norsk forsvarsindustri og FSi sin viktige rolle i dette.

Hvor er TCN om ti år?

Målet vårt er å levere verdensledende teknologi og løsninger til forsvar, transport, finans og justis. Innen alle disse områdene er vi i konkurranse med andre aktører, så vi må levere med svært høy kvalitet for å vinne fram. Men jeg er helt sikker på at den teknologien vi kan by på innen hvert av disse områdene vil bringe oss ytterligere suksess i årene som kommer. Om ti år er vi godt etablert som en foretrukken leverandør innen alle de markedsområdene vi her snakker om.

Dette er Thales:

  • Thales er en teknologi- og sikkerhetsvirksomhet, som i 2018 omsatte for €19 millliarder og har 80.000 ansatte fordelt på 68 land. Thales er børsnotert i Frankrike.
  • Thales Commercial Norway eies av Thalesgruppen, har ca 60 ansatte og en årlig omsetning på ca 500 mill NOK
  • Kan levere all teknologi fra Thales verden over innen forsvar, sikkerhet, bakketransport, romfart, luftfart og digital identitet.
  • I Norge leverer TCN i dag signalsystem til Bane NOR, utvikler fremtidens trafikkstyringssystem til Bane NORs digitaliseringsprogram, leverer trening for helikopterpiloter og mannskap, og leverer eksisterende og fremtidens system for pass og ID-kort gjennom det nylig kjøpte selskapet Gemalto.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as