FSi

Innhold

Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger
Denne personvernerklæringen gjelder for Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) sine nettsteder. FSi (org. no. 955 600 436) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden FSi.no og FSi.no / medlemssiden.


Personopplysninger som behandles
FSi samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.


Eksempler på informasjon som innhentes:

  • Firmanavn
  • Kontaktperson
  • Firmaadresse/fakturaadresse
  • Telefonnummer og e-postadresse

Hvordan informasjon innhentes?
Når en bedrift blir medlem i FSi, oppgis personopplysninger som registreres i medlemsregisteret. FSi samler inn opplysninger gjennom innmeldingsskjemaet på våre nettsider. Personopplysningene er nødvendige for å kunne melde seg inn i foreningen.

Eksempel:

  • Kontaktskjema i forbindelse med innmelding
  • Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev

Formålet med informasjonen som innhentes
Vi ønsker å tilby våre medlemmer og andre interesserte relevant informasjon og yte god medlemsservice. Personopplysninger er nødvendige for å få tilgang til:

  • informasjon om våre kurs og arrangementer
  • motta annen relevant informasjon
  • motta vårt nyhetsbrev

Personopplysningene baseres kun på informasjon som frivillig er gitt oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Påmelding kurs og arrangementer
Via vår nettside og nyhetsbrev er det mulig å melde seg på våre arrangementer. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer.

Nyhetsbrev
Via hjemmesiden vår kan du registrere deg som mottaker av vårt nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-post adresse hos oss. Denne lagres i en egen database og deles ikke med andre.

Hvem er behandlingsansvarlig?
Det er FSi (ved adm dir) som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for medlemsregisteret og for FSi's behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret for behandlingen, administrasjon og forvaltning av medlemsregisteret er delegert til NHO Servicepartner.

Utlevering av informasjon til tredjepart?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men FSi kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av FSi.

Rettigheter
Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.
Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.
Dersom du mener at FSi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon
FSi
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

fsi@nho.no

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: