Styret

Styret er ansvarlig for at organisasjonen drives i henholdt til vedtektene og beslutninger fattet av Generalforsamlingen, herunder at disponeringen av organisasjonens midler skjer i henhold til vedtatte budsjett. Styret har ansvar for å utarbeide organisasjonens strategi og handlingsplan. Det skal selv aktivt ta initiativ og følge opp saker som det anser viktig for medlemmene.

Styret består av åtte representanter. Hver av de fire Kategori I bedriftene har ett fast oppnnevnt ett medlem i styret med personlig vara. De fire øvrige medlemmer og vara velges av Generalforsamlingen blant kandidater nominert av de øvrige medlemsbedrftene. Styrets funksjonstid er 2 år. For å sikre kontinuitet i styrearbeidet utskiftes deler av Styret hvert år.

Ved valg av styremedlemmer fra Kategori II/III medlemmer skal det legges vekt på å finne kandidater som gjenspeiler bredden i medlemmenes produkter/kompetanse. I den grad det er mulig skal også geografiske hensyn søkes ivaretatt.

Styret konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder. Konstituering skjer hvert år etter Generalforsamling.

Styrets medlemmer

Styremedlemmer:

Pamela Willgohs - (Styreleder)

Gudmund Kjærheim - (Nestleder)

Kjell Kringsjå

Tom Tuhus

Carl F. Sejersted Bødtker

Erlend Skjold

Ivar Sehm

Yngve Hereid

Varamedlemmer:

Jens Petter Dieseth - (personlig vararep. for Kringsjå)

Ivar Flage - (personlig vararep. for Willgohs)

Stian Kjensberg- (personlig vararep. for Tuhus)

Walter Øverland (personlig vararep. for Bødtker)

Christian Fuchs

Egil Simonsen

Roar Langen

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as