INFO/ERFA 2018 med fokus på fremtidstrender og endringsevne

Hva skal til for å være konkurransedyktig i 2050? Kan europeisk forsvarsindustri overleve uten strategiske allianser? Dette var noen av spørsmålene Jan Pie som er generalsekretær i den europeiske interesseorganisasjonen for luft-, sikkehets- og forsvarsbransjen, ASD, stilte i sitt foredrag under INFO/ERFA 17-18 april, som i år hadde hovedtemaet "Endringsevne - vår største utfordring?"

Over 300 representanter fra forsvarsindustri, myndigheter og Forsvaret hadde funnet veien til Sundvolden disse dagene.

INFO/ERFA - konferansen i år ønsket å sette fokus på hvordan utviklingstrekk i omgivelsene også påvirker forsvarssektoren. De globale trendene som befolkningsøkning, skifte av det økonomiske tyngdepunktet mot nye områder og den fjerde industrielle revolusjon er med på å påvirke fremtiden også for forsvarsindustrien. Den sivile teknologiutviklingen går raskt, og Europa sakker akterut på forsvarsteknologisk utvikling. President i Polyteknisk forening Silvija Seres, Forskningsdirektør Bjørn Taale Sandberg i Telenor, Daglig leder Lillian Olsen i Halogen og Teknologidirektør Shazhad Rana i Microsoft Norge viste alle i sine foredrag på hvordan den digitale utviklingen og dens effektivitet endrer hele samfunnet og påvirker hvordan vi kommer til å løse oppgaver i fremtiden.

Et internasjonalt utviklingstrekk er at sivil og miliær forskning og utvikling integreres tettere. Forskningsdirektør Hanne Bjørk i FFI understreket behovet for raskere innovasjonstakt og teknologiutvikling i forsvarssektoren nasjonalt, og viste hvordan trekantmodellen også med de gjeldende internasjonale utviklingstrekkene kan være en effektiv innovasjonsmodell for Forsvaret.

Ubåtanskaffelsen til Forsvaret gir store muligheter for norsk-tysk samarbeid på flere områder. Myndighetene på begge sider er involvert for å identifisere samarbeidsmuligheter. Kommandør Oliver Berdal fra Forsvarsdepartementet understreket at i tillegg til ubåter, missiler og kampsystem ses det på samarbeid innen ammunisjon, fjernstyrte våpenstasjoner og levetidsstøtte for militære sjøsystemer - Samarbeiet skal være i tråd med kompetanseområdene i Nasjonal forsvarsindustriell strategi, og det vil bli lagt vekt på å dra nytte av nasjonenes nøkkelteknologi og konkurransefordeler, avsluttet han.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as