Forsvarsevne

Les mer

Internasjonalt samarbeid

Les mer

Eksport og markedsadgang

Les mer

Høyteknologi og verdiskapning

Les mer

Etikk og anti-korrupsjon

Les mer

FSi-arrangementer, utstillinger og konferanser

FSi-arrangementer

September 2015

Oktober 2015

April 2016


Utstillinger/konferanser

September 2015

Oktober 2015


Leder

Samarbeidet skal styrkes

12. juni behandlet Stortinget innstillingen om "Investeringar i Forsvaret" (Innst. 337 S (2014-15)). I innstillingen, under omtalen av "Ubåtkapasitet etter 2020", understreker et bredt flertall i Utenriks- og forsvarskomiteen viktigheten av en kompetent og konkurransedyktig norsk forsvarsindustri. Det slås fast at det strategiske samarbeidet mellom Forsvaret, forsknings og- utviklingsmiljøene og næringslivet må baseres på Forsvarets behov, må styrkes og omfatte både nasjonale og internasjonale prosjekter.

Aktuelt

Norge Lead Nation under MSPO 2015

Norge er stolt av å bli valgt som Lead Nation på MSPO 2015.Polen er det viktigste markedet for norsk forsvarsindustri i Europa, og MSPO er en betydningsfull arena for å fremme norsk forsvarsmateriell.

MSPO 2015 arrangeres 1-4 september i Kielce, Polen.

Fransk-norsk forsvarsindustriseminar

GICAN og FSi arrangerer forsvarsindsutriseminar i Paris 18.-19. mai 2015


De nordiske forsvarsindustriforeningene tar initiativ overfor NORDEFCO

I et brev til det svenske formannskapet i NORDEFCO foreslår de nordiske forsvarsindustriforeningene fem konkrete tiltak for å legge til rette for økt nordisk forsvarsindustrisamarbeid.

Successful Australian - Norwegian Defense Industry Cooperation Seminar attended by HM King Harald V

On 23 February The Norweigan Defence and Security Industries Association (FSi), in cooperation with its Australian counterpart, Ai Group, organized a defence industry cooperation seminar in Canberra. King Harald V participated to the event and gave the closing remarks.

Nytt fra medlemsbedriftene

Stor NATO-kontrakt til Sopra Steria

NATO har gitt konsulentselskapet Sopra Steria i oppdrag å levere et logistikkprogram som gir mer effektiv planlegging, økt fleksibilitet og bedre støtte til tropper i kamp.

- Dette er en betydningsfull kontrakt i europeisk sammenheng og dessuten den første store NATO-kontrakten vi har fått. Den styrker Sopra Sterias posisjon som en solid aktør i forsvarsmarkedet, sier Ragnhild Hauge, direktør for forretningsutvikling i Sopra Steria i Skandinavia.


Sensonor STIM210 gyro module selected for MBDA SIMBAD RC System

The STIM210 which supports systems stabilization to mitigate effects of wave motion, has been selected by MBDA for integration on a 'remote controlled' variant of the SIMBAD twin launcher Mistral missile system.

Lockheed Martin tildeler Kitron AS kontrakt

(2015-03-24) Kitron AS, et datterselskap av Kitron ASA, har fått en kontrakt fra Lockheed Martin Mission Systems and Training på produksjon av en elektronikkmodul (bakplanet) for leveranse til F-35 "low rate initial production program", LRIP 9 og 10. Leveransene begynner i andre halvår 2015 og avsluttes i andre halvdel av 2017. Kontraktsverdien er 6,5 millioner dollar.


Berget AS har vunnet kontrakt med Kongsberg Defence & Aerospace AS

Kongsberg Defence & Aerospace AS og Berget har inngått avtale om levering av avanserte finmekaniske komponenter. Kontrakten har en verdi på ca. 15 mill. kroner for Berget.

I nyhetene


Se flere saker >>

Forsvaret og industrien - Strategiske partnere

Norsk forsvarsindusstri -
en ressurs for Forsvaret og samfunnet

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Essendropsgate 3
Majorstuen
0368 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 23 08 82 37

FSi Nyhetsbrev