en del av norsk sikkerhetspolitikk

les publikasjonen ...

Forsvarsevne

Les mer

Internasjonalt samarbeid

Les mer

Eksport og markedsadgang

Les mer

Høyteknologi og verdiskapning

Les mer

Etikk og anti-korrupsjon

Les mer

Politi og beredskap

Les mer

FSi-arrangementer, utstillinger og konferanser

FSi-arrangementer


Utstillinger/konferanser

Juni 2016


Leder

Stortinget vil styrke forsvarsindustrien

Den 1. mars avga Utenriks- og forsvarskomitéen innstilling (Innst. 185 S (2015-2016)) til stortingsmeldingen om Nasjonal forsvarsindustriell strategi (Meld St. 9 (2015-2016)). Det er bred politisk enighet på Stortinget om målet og rammene for strategien. Bl.a. er komiteen tydelig på at Forsvaret bør velge nasjonale leverandører når forholdene ligger til rette for det og at det ved anskaffelser fra utlandet skal kreves industrisamarbeidsavtaler som sikrer norsk forsvarsindustri markedsadgang. Det bidrar til å legge til rette for stabile og forutsigbare rammebetingelser som er helt nødvendige for å videreføre og styrke forsvarsindustrien.

Aktuelt

Robert Work, US Deputy Secretary of Defence confirmed keynote speaker at the 4th Annual Norwegian-American Defence Conference 19. mai 2016, Washington D.C.

For fjerde år på rad arrangerer The Norwegian-American Defense Industry/Homeland Security Council (NADIC) The Norwegian-American Defence Conference. Påmeldingen er åpen.

Rekorddeltagelse på INFO/ERFA-konferansen 2016

INFO/ERFA 2016 samlet mer enn 280 deltagere fra myndigheter, Forsvaret og norsk og utenlandsk industri. Nasjonal forsvarsindustriell strategi, etableringen av Forsvarsmateriell og nye konsepter for understøttelse av Forsvarets materiell stod i fokus.


Forsvarsindustrien en del av Regjeringens Polen-strategi

Polen er i dag blant de viktigste eksportmarkedene for norsk forsvarsindustri. Det er potensial for et styrket operativt samarbeid med Polen, og materiellsamarbeidet er i rask utvikling.

Teknologiseminar og materiellutstilling med Hæren

Samarbeid og dialog med brukermiljøene stod sentralt da mer enn 80 representanter fra forsvarsindustrien besøkte Rena leir.


Årsrapporten 2015

FSis årsrapport for 2015 er klar. Rapporten gir en utfyllende beskrivelse av aktiviteten i 2015 og trekker opp strategien for 2016.

DEFEXPO 2016 i India

Norsk forsvarsindustri deltar på DEFEXPO 2016 med en norsk paviljong støttet av en offisiell delegasjon fra Forsvarsdepartementet, ambassaden i New Delhi og Innovasjon Norge.

Nytt fra medlemsbedriftene

Northrop Grumman Awards Radar Contracts to Kitron

2016-03-31) Kitron has been selected as an international source for manufacturing of a sub-assembly related to the JSF Radar system developed by Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) for the F-35 Lightning II.

The sub-assembly called IF Receiver was won by Kitron Norway in a best value competition. The potential value of the sub-assemblies is more than 500 million NOK over the lifetime of the agreement.


ISPAS AS med i DEMO 2000-prosjektet

DEMO 2000-prosjektet til ISPAS, Statoil og Lundin er eit konkret resultat av regjeringa si satsing på utvikling av ny teknologi.

Jotne Selected by Lockheed Martin to Develop a Software System for Open Simulation Data Management


Comrod har fått kontrakt med SAAB om leveranser til svensk ubåt

Comrod, an international supplier of rugged communications equipment, has received a contract from SAAB for the development and production of antenna systems for the A19 class submarines. The contract encompasses development and production of HF- VHF and UHF integrated antenna systems for the Gotland class submarine for the Swedish Navy.

I nyhetene


Se flere saker >>