Forsvarsevne

Les mer

Internasjonalt samarbeid

Les mer

Eksport og markedsadgang

Les mer

Høyteknologi og verdiskapning

Les mer

Etikk og anti-korrupsjon

Les mer

FSi-arrangementer, utstillinger og konferanser

FSi-arrangementer

November 2015

April 2016


Utstillinger/konferanser

Oktober 2015

November 2015


Leder

Forsvarsindustrien - en strategisk ressurs for Forsvaret.

Forsvarssjefens fagmilitære råd varsler økt satsning på strategisk samarbeid med sivilt næringsliv.

Aktuelt

Stor interesse for Norge på MSPO 2015 i Polen

Forsvarsministeren besøkte de norske utstillerne på MSPO 2015.

Forsvarsindustrien deltar på forsvarsutstillingen DSEI 2015 i London

Norsk forsvarsindustri er tungt til stede på en av verdens største forsvarsmesser i London 15. - 18. september 2015


Airbus industry day 1. oktober 2015

I samarbeid med Airbus Defence and Space arrangerer FSi industridag i Oslo 1. oktober 2015.

India Defence Review and DEFEXPO 2016 Briefing

FSi arrangerer miniseminar om det indiske forsvarsmarkedet i London 17. september 2015.

Nytt fra medlemsbedriftene

NorLense AS har feiret 40 år

NorLense AS har vært leverandør til Det norske forsvaret og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i over 10 år.
I tillegg har NorLense AS levert telt løsninger til blant annet Forsvaret i Singapore, Forsvaret i Chile,
Røde Kors og Forsvaret i Irland.


Lockheed Martin tildeler Kitron AS kontrakt

(2015-03-24) Kitron AS, et datterselskap av Kitron ASA, har fått en kontrakt fra Lockheed Martin Mission Systems and Training på produksjon av en elektronikkmodul (bakplanet) for leveranse til F-35 "low rate initial production program", LRIP 9 og 10. Leveransene begynner i andre halvår 2015 og avsluttes i andre halvdel av 2017. Kontraktsverdien er 6,5 millioner dollar.

Stor NATO-kontrakt til Sopra Steria

NATO har gitt konsulentselskapet Sopra Steria i oppdrag å levere et logistikkprogram som gir mer effektiv planlegging, økt fleksibilitet og bedre støtte til tropper i kamp.

- Dette er en betydningsfull kontrakt i europeisk sammenheng og dessuten den første store NATO-kontrakten vi har fått. Den styrker Sopra Sterias posisjon som en solid aktør i forsvarsmarkedet, sier Ragnhild Hauge, direktør for forretningsutvikling i Sopra Steria i Skandinavia.


Sensonor STIM210 gyro module selected for MBDA SIMBAD RC System

The STIM210 which supports systems stabilization to mitigate effects of wave motion, has been selected by MBDA for integration on a 'remote controlled' variant of the SIMBAD twin launcher Mistral missile system.

I nyhetene


Se flere saker >>

Forsvaret og industrien - Strategiske partnere

Norsk forsvarsindusstri -
en ressurs for Forsvaret og samfunnet

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Essendropsgate 3
Majorstuen
0368 Oslo

KONTAKT OSS