en del av norsk sikkerhetspolitikk

les publikasjonen ...

Forsvarsevne

Les mer

Internasjonalt samarbeid

Les mer

Eksport og markedsadgang

Les mer

Høyteknologi og verdiskapning

Les mer

Etikk og anti-korrupsjon

Les mer

Politi og beredskap

Les mer

FSi-arrangementer, utstillinger og konferanser

FSi-arrangementer


Utstillinger/konferanser


Leder

Nye Ubåter - industrielle ambisjoner

Stortinget har lagt forholdene til rette for at en tilsvarende tilnærming til industrielt samarbeid som den som ble lagt til grunn ved anskaffelsen av fregattene også kan legges til grunn ved anskaffelsen av nye ubåter. Nå må modellen implementeres. Det er god modell med dokumentert effekt. Den vil bidra til å sikre at ubåtene leveres med de løsningene brukeren har behov for og til at de industrielle ambisjonene for anskaffelsen blir oppfylt.

Aktuelt

Robert Work, US Deputy Secretary of Defence confirmed keynote speaker at the 4th Annual Norwegian-American Defence Conference 19. mai 2016, Washington D.C.

For fjerde år på rad arrangerer The Norwegian-American Defense Industry/Homeland Security Council (NADIC) The Norwegian-American Defence Conference. Påmeldingen er åpen.

Rekorddeltagelse på INFO/ERFA-konferansen 2016

INFO/ERFA 2016 samlet mer enn 280 deltagere fra myndigheter, Forsvaret og norsk og utenlandsk industri. Nasjonal forsvarsindustriell strategi, etableringen av Forsvarsmateriell og nye konsepter for understøttelse av Forsvarets materiell stod i fokus.


Forsvarsindustrien en del av Regjeringens Polen-strategi

Polen er i dag blant de viktigste eksportmarkedene for norsk forsvarsindustri. Det er potensial for et styrket operativt samarbeid med Polen, og materiellsamarbeidet er i rask utvikling.

Teknologiseminar og materiellutstilling med Hæren

Samarbeid og dialog med brukermiljøene stod sentralt da mer enn 80 representanter fra forsvarsindustrien besøkte Rena leir.


Årsrapporten 2015

FSis årsrapport for 2015 er klar. Rapporten gir en utfyllende beskrivelse av aktiviteten i 2015 og trekker opp strategien for 2016.

DEFEXPO 2016 i India

Norsk forsvarsindustri deltar på DEFEXPO 2016 med en norsk paviljong støttet av en offisiell delegasjon fra Forsvarsdepartementet, ambassaden i New Delhi og Innovasjon Norge.

Nytt fra medlemsbedriftene

Sensonor supplies IMUs for NASA Raven and Near Earth Orbit Scout

Sensonor AS first began supplying its standard Inertial Measurement Unit (IMU) and Gyroscope Modules for Low Earth Orbit (LEO) space applications in 2012, beginning with the launch of the NASA sponsored AeroCube-4 satellite. Today, the company is proud to announce that Sensonor is a supplier for NASA's current and future Low and Near Earth Orbit space applications. Sensonor's STIM300 and STIM210 inertial products are now a standard part in many spacecraft's similar to the AeroCube-4.
For further information, see attached Press Release.


New Frontiers in Engineering Simulation and Testing

Jotne arrangerer seminar om New Frontiers in Engineering Simulation and Testing i Oslo 20. oktober 2016.

Mer informasjon om seminaret og link til påmelding finner du her.

Combitech to bring in development unit from Ericsson in Linköping and Gothenburg

Combitech Press Release Aug 17, 2016.


MilDef acquires Bedriftssystemer AS

Helsingborg - On July 1, MilDef Group completed the acquisition of the company Bedriftssystemer AS (Norway).

I nyhetene


21.09 / 12:55USA, Norge og NATO
Se flere saker >>

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183