en del av norsk sikkerhetspolitikk

les publikasjonen ...

Forsvarsevne

Les mer

Internasjonalt samarbeid

Les mer

Eksport og markedsadgang

Les mer

Høyteknologi og verdiskapning

Les mer

Etikk og anti-korrupsjon

Les mer

Politi og beredskap

Les mer

FSi-arrangementer, utstillinger og konferanser

FSi-arrangementer

Mars 2016

April 2016

Juni 2016

September 2016


Utstillinger/konferanser

Juni 2016


Leder

Nasjonal forsvarsindustriell strategi - Forsvarsevne og verdiskapning

Forsvaret er avhengig av industrien for å opprettholde kompetanse på komplekse sensor- og våpensystemer. Derfor må forholdene legges til rette for å sikre at vi kan opprettholde og styrke en nasjonal forsvarsindustri som kan levere kosteffektivt materiell som møter Forsvarets krav og understøtte materiellet. Det forutsetter at Forsvaret anskaffer fra norsk industri når den kan levere, at forsvarsindustrien blir en strategisk partner som sikrer materiellets tilgjengelighet og relevans i hele levetiden, at anskaffelser til Forsvaret fra utlandet sikrer markedsadgang og et stabilt og forutsigbart regime for eksportkontroll.

Aktuelt

Forsvarsindustrien i fokus på Stortinget

I forbindelse med at Stortinget har til behandling stortingsmeldingene om Nasjonal forsvarsindustriell strategi og Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014 ble det gjennomført to høringer i Stortinget 12. januar 2016.

Utvikling av forsvarsmateriell i Norge er god samfunnsøkonomi

Når Forsvaret, av hensyn til norske forhold, ikke kan anskaffe det som trengs for å dekke et operativt behov i markedet, er norsk forsvarsindustri en viktig ressurs. En rapport fra EY viser at det også av samfunnsøkonomiske hensyn er fornuftig å utvikle forsvarsmateriell i Norge.


Ny publikasjon om norsk forsvarsindustri

Forsvarsevne, innovasjon og verdiskaping er tittelen på en helt ny publikasjon som FSi har utarbeidet.

Travel vår for FSi - Aktiviteter i 2016

Det planlegges en rekke arrangementer i regi av FSi i løpet av våren. Vi gjennomfører flere konferanser, seminarer og fellesstands på internasjonale messer i løpet av de nærmeste månedene. De aller fleste arrangementene er åpne, slik at alle som har interesse kan delta.

Nytt fra medlemsbedriftene

Jotne Selected by Lockheed Martin to Develop a Software System for Open Simulation Data Management


Norwegian Special Mission (NSM) signed contract with Embraer

Norwegian Special Mission (NSM) signed a contract with Brazilian aircraft manufacturer Embraer to supply six UNIFIS 3000 Navaids Flight Inspection Systems to be integrated into six Embraer Legacy 500 aircraft.
The end user is the Brazilian Air Force (FAB).

ISPAS AS med i DEMO 2000-prosjektet

DEMO 2000-prosjektet til ISPAS, Statoil og Lundin er eit konkret resultat av regjeringa si satsing på utvikling av ny teknologi.


Comrod har fått kontrakt med SAAB om leveranser til svensk ubåt

Comrod, an international supplier of rugged communications equipment, has received a contract from SAAB for the development and production of antenna systems for the A19 class submarines. The contract encompasses development and production of HF- VHF and UHF integrated antenna systems for the Gotland class submarine for the Swedish Navy.

I nyhetene


Se flere saker >>

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Essendropsgate 3
Majorstuen
0368 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 23 08 8