Forsvarsevne

Les mer

Internasjonalt samarbeid

Les mer

Eksport og markedsadgang

Les mer

Høyteknologi og verdiskapning

Les mer

Etikk og anti-korrupsjon

Les mer

Militærteknikk

Les mer

FSi-arrangementer, utstillinger og konferanser

FSi-arrangementer


Utstillinger/konferanser


Leder

Tid for handling!

Den russiske annekteringen av Krim og utviklingen i Ukraina har ført til en varig endret sikkerhetspolitisk situasjon i Europa som krever endringer i norsk forsvarspolitikk. En erkjennelse av manglende evne til å respondere tilstrekkelig raskt på en trussel i våre nærområder, for lav reaksjonsevne og utholdenhet og et økende press på balansen mellom ambisjonsnivå, struktur og tilgjengelige ressurser, er bakteppet for at Forsvarsministeren nylig ga Forsvarssjefen et oppdrag om å utarbeide et fagmilitært råd som grunnlag for en ny langtidsplan for Forsvaret.

Aktuelt

Boeing Industry Day 9. september 2014

Boeing og FSi arrangerer industridag dagen før åpningen av FSis leverandørseminar og messe på Akershus festning 10. september 2014

Rekordinteresse for FSi messen på Akershus festning 11. september 2014

Rekordantall besøkende og utstillere på FSi messen på Akershus festning - 57 medlems-bedrifter stilte ut og mer enn 300 represen-tanter for myndigheter, organisasjoner og utenlandsk industri besøkte messen.


Godt besøk til Norway Pavillion på Farnborough International Airshow

Seks medlemsbedrifter deltok på fellesstand på Farnborough International Airshow 2014.
Kongsberg Defence and Aerospace med egen Chalet og uteutstilling var meget synlig med sin 200-årsmarkering og luftvernsystemer.

Norsk forsvarsindustri profileres ved flåtebesøk til USA og Canada

KNM Fridtjof Nansen til Baltimore og Halifax i september. Norsk forsvarsindustri er med.

Nytt fra medlemsbedriftene

Sensonor STIM210 gyro module selected for MBDA SIMBAD RC System

The STIM210 which supports systems stabilization to mitigate effects of wave motion, has been selected by MBDA for integration on a 'remote controlled' variant of the SIMBAD twin launcher Mistral missile system.

TINEX AS styrker sin kompetanse innenfor elektronisk krigføring (EK) og Cyberforsvaret.

Jan Olav Helle Trillhus er ansatt i TINEX AS som prosjekt manager for EK og cyberforsvar relaterte prosjekter og tiltrer 5. januar 2015. Jan Olav kommer fra stillingen som Teknisk sjef i Hol kommune. Tidligere har Jan Olav tjenestegjort som EK prosjektleder i FLO, og har bred erfaring som rådgiver og bruker i ulike avdelinger innenfor EK og cyber.


Berget AS har vunnet kontrakt med Kongsberg Defence & Aerospace AS

Kongsberg Defence & Aerospace AS og Berget har inngått avtale om levering av avanserte finmekaniske komponenter. Kontrakten har en verdi på ca. 15 mill. kroner for Berget.

Oskar Pedersen AS vinner historisk stor kontrakt mot det Svenske Forsvaret

Denne uken kan Oskar Pedersen AS gledelig meddele tildelingen av en kontrakt med den Svenske Forsvarsmakten på over 164 millioner svenske kroner. Dette er den største kontrakten i selskapets 89 år gamle historie.
Kontrakten gjelder en stor leveranse av Gore-Tex uniformer.

I nyhetene


Se flere saker >>

Forsvaret og industrien - Strategiske partnere

Norsk forsvarsindusstri -
en ressurs for Forsvaret og samfunnet

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Essendropsgate 3
Majorstuen
0368 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 23 08 82 37

FSi Nyhetsbrev