en del av norsk sikkerhetspolitikk

les publikasjonen ...

Forsvarsevne

Les mer

Internasjonalt samarbeid

Les mer

Eksport og markedsadgang

Les mer

Høyteknologi og verdiskapning

Les mer

Etikk og anti-korrupsjon

Les mer

Politi og beredskap

Les mer

FSi-arrangementer, utstillinger og konferanser

FSi-arrangementer

Februar 2018

Mars 2018

April 2018

August 2018


Utstillinger/konferanser

Juni 2018

Juli 2018

September 2018


Leder

Forutsigbare rammebetingelser sikrer kritisk kompetanse og eksportinntekter.

I løpet av de neste ukene skal Stortinget behandle den årlige meldingen om eksportkontroll. Meldingen viser at den positive utviklingen i norsk forsvarsindustri fortsetter. Norsk forsvarsindustri er internasjonalt konkurransedyktig og vinner kontrakter i nye markeder. Det er avgjørende for å opprettholde forsvarsevnen. Ved behandlingen av den nasjonale forsvarsindustrielle strategien i fjor sommer merket en enstemmig Utenriks- og forsvarskomite seg «at eksport og internasjonalt samarbeid er en forutsetning for å videreføre en nasjonal forsvarsindustri som kan levere materiell og systemer til Forsvaret og understøtte Forsvarets virksomhet i fred, krise og krig.

Aktuelt

Krigsskolens kadetter fikk lære om teknologi og forsvarsindustri

Under Innovasjonsdagen på Krigsskolen 28. november var FSi ansvarlig for teknologimessen der forsvarsindustrien viste frem teknologi og produkter til stor interesse for kadettene.

Stor interessse for anskaffelser til Hæren og Heimevernet

Fremtidens Landmakt er i støpeskjeen. Stortinget behandler i disse dager Landmaktsproposisjonen som kan resultere i flere store anskaffelser til Hæren som blir viktige for norsk forsvarsindustri.


Forsvarsindustrien fortsatte fremgangen i 2016

Omsetningen i norsk forsvarsindsutri øket med 4% til drøyt 13 milliarder kroner i 2016. Betydelig økning av leveransene til utenlandske kunder driver veksten Dette bekrefter den positive trenden med jevn omsetningsvekst som vi har sett de senere år.

INFO/ERFA 2018 på Sundvolden

INFO/ERFA konferansen 2018 gjennomføres på Sundvolden Hotel rett utenfor Oslo 17.-18. april 2018.


Norsk forsvarsindustri - viktig bidragsyter til F-35

Alle de norske leverandørene som deltar i F-35 programmet var tilstede på Ørland da Forsvaret markerte ankomsten av de første F-35 flyene til Norge.

Kraftig vekst i eksporten av forsvarsmateriell i 2016

Eksporten av forsvarsmateriell fra Norge økte med 10 % fra 2015 til 2016. Til sammen ble det det eksportert varer og tjenester for militære formål fra Norge til en verdi av nærmere 4,6 milliarder kroner i 2016.

Nytt fra medlemsbedriftene

EIDEL is industrial partner to CaNoSat 10 year student satellite program

EIDEL has as the only industrial partner signed the MoU to support the 10-year student satellite program called CaNoSat. EIDEL's contribution into the CaNoSat program will to support the students with quality assurance, design guidance, master thesis, and prototype technology for CubeSat and identify possible commercialization.


STADT inngår avtale med Saab AB i Sverige

Gjerdsvik-selskapet STADT inngår avtale med svenske forsvars- og sikkerheitskonsernet Saab AB om levering av det patenterte skipsframdriftssystemet STADT Lean Propulsion systemet til eit av Saab sine skipsprosjekt.

Nammo acquires Moog's European In-Space Propulsion businesses

Nammo is delighted to announce that it has agreed with Moog Inc. to acquire its In-Space Propulsion businesses in UK and Ireland. Nammo's CEO Mr. Morten Brandtzæg believes the deal will strengthen Nammo's position as one of the world's leading providers of compact thrusters and rocket engines for space launchers and satellites.


Radionor Communications får innovasjonspris fra NATO Communications and Information Agency

Radionor Communications tildeles innovasjonsprisen "Defence Innovation Challenge 2017» som deles ut for andre gang av NATO Communications and Information Agency

Norsk forsvarsindustri - forsvarsevne, innovasjon, verdiskaping

I nyhetene
17.01 / 11:37Nye ubåterSe flere saker >>

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Essendropsgate 3
Majorstuen
0368 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev