Forsvarsevne

Les mer

Internasjonalt samarbeid

Les mer

Eksport og markedsadgang

Les mer

Høyteknologi og verdiskapning

Les mer

Etikk og anti-korrupsjon

Les mer

FSi-arrangementer, utstillinger og konferanser

FSi-arrangementer


Utstillinger/konferanser

April 2015

Juni 2015

September 2015


Leder

Forsvarsindustrien - en bidragsyter til omstilling

"Vi har en ambisjon om at Norge skal ha verdens beste velferdssamfunn. Det vil bli utfordret hvis vi ikke får til omstilling" sa statsministeren ved åpningen av regjeringens budsjettkonferanse 9 mars. Videre sa hun: "Samtidig som vi skal omstille skal vi finne rom for viktige satsinger som alle de fire partiene er opptatt av. Det betyr at vi fortsetter vår kraftsatsing på kunnskap, forskning og innovasjon."

Aktuelt

De nordiske forsvarsindustriforeningene tar initiativ overfor NORDEFCO

I et brev til det svenske formannskapet i NORDEFCO foreslår de nordiske forsvarsindustriforeningene fem konkrete tiltak for å legge til rette for økt nordisk forsvarsindustrisamarbeid.

Successful Australian - Norwegian Defense Industry Cooperation Seminar attended by HM King Harald V

On 23 February The Norweigan Defence and Security Industries Association (FSi), in cooperation with its Australian counterpart, Ai Group, organized a defence industry cooperation seminar in Canberra. King Harald V participated to the event and gave the closing remarks.


Velkommen til INFO/ERFA-konferansen 2015 - Påmeldingen er åpen

Stor interesse for årets INFO/ERFA-konferanse som gjennomføres på Soria-Moria 21. - 22. april 2015.

Industridager med Cyberforsvaret på Jørstadmoen.

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening arrangerer i samarbeid med Cyberforsvaret (CYFOR) Industridager i Jørstadmoen Leir, i tiden 8. - 9. april 2015.

Nytt fra medlemsbedriftene

Stor NATO-kontrakt til Sopra Steria

NATO har gitt konsulentselskapet Sopra Steria i oppdrag å levere et logistikkprogram som gir mer effektiv planlegging, økt fleksibilitet og bedre støtte til tropper i kamp.

- Dette er en betydningsfull kontrakt i europeisk sammenheng og dessuten den første store NATO-kontrakten vi har fått. Den styrker Sopra Sterias posisjon som en solid aktør i forsvarsmarkedet, sier Ragnhild Hauge, direktør for forretningsutvikling i Sopra Steria i Skandinavia.


Sensonor STIM210 gyro module selected for MBDA SIMBAD RC System

The STIM210 which supports systems stabilization to mitigate effects of wave motion, has been selected by MBDA for integration on a 'remote controlled' variant of the SIMBAD twin launcher Mistral missile system.

Lockheed Martin tildeler Kitron AS kontrakt

(2015-03-24) Kitron AS, et datterselskap av Kitron ASA, har fått en kontrakt fra Lockheed Martin Mission Systems and Training på produksjon av en elektronikkmodul (bakplanet) for leveranse til F-35 "low rate initial production program", LRIP 9 og 10. Leveransene begynner i andre halvår 2015 og avsluttes i andre halvdel av 2017. Kontraktsverdien er 6,5 millioner dollar.


Berget AS har vunnet kontrakt med Kongsberg Defence & Aerospace AS

Kongsberg Defence & Aerospace AS og Berget har inngått avtale om levering av avanserte finmekaniske komponenter. Kontrakten har en verdi på ca. 15 mill. kroner for Berget.

I nyhetene


Se flere saker >>

Forsvaret og industrien - Strategiske partnere

Norsk forsvarsindusstri -
en ressurs for Forsvaret og samfunnet

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Essendropsgate 3
Majorstuen
0368 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 23 08 82 37

FSi Nyhetsbrev