en del av norsk sikkerhetspolitikk

les publikasjonen ...

Forsvarsevne

Les mer

Internasjonalt samarbeid

Les mer

Eksport og markedsadgang

Les mer

Høyteknologi og verdiskapning

Les mer

Etikk og anti-korrupsjon

Les mer

Politi og beredskap

Les mer

FSi-arrangementer, utstillinger og konferanser

FSi-arrangementer


Utstillinger/konferanser


Leder

Nye Ubåter - industrielle ambisjoner

Stortinget har lagt forholdene til rette for at en tilsvarende tilnærming til industrielt samarbeid som den som ble lagt til grunn ved anskaffelsen av fregattene også kan legges til grunn ved anskaffelsen av nye ubåter. Nå må modellen implementeres. Det er god modell med dokumentert effekt. Den vil bidra til å sikre at ubåtene leveres med de løsningene brukeren har behov for og til at de industrielle ambisjonene for anskaffelsen blir oppfylt.

Aktuelt

FSi-messen 15. september 2016 - påmelding for besøkende er åpen

15. september arrangerer FSi igjen messe på Akershus festning. Mer enn 500 gjester fra inn- og utland forventes å besøke arrangmentet.

Robert Work, US Deputy Secretary of Defence confirmed keynote speaker at the 4th Annual Norwegian-American Defence Conference 19. mai 2016, Washington D.C.

For fjerde år på rad arrangerer The Norwegian-American Defense Industry/Homeland Security Council (NADIC) The Norwegian-American Defence Conference. Påmeldingen er åpen.


Rekorddeltagelse på INFO/ERFA-konferansen 2016

INFO/ERFA 2016 samlet mer enn 280 deltagere fra myndigheter, Forsvaret og norsk og utenlandsk industri. Nasjonal forsvarsindustriell strategi, etableringen av Forsvarsmateriell og nye konsepter for understøttelse av Forsvarets materiell stod i fokus.

Forsvarsindustrien en del av Regjeringens Polen-strategi

Polen er i dag blant de viktigste eksportmarkedene for norsk forsvarsindustri. Det er potensial for et styrket operativt samarbeid med Polen, og materiellsamarbeidet er i rask utvikling.


Teknologiseminar og materiellutstilling med Hæren

Samarbeid og dialog med brukermiljøene stod sentralt da mer enn 80 representanter fra forsvarsindustrien besøkte Rena leir.

Årsrapporten 2015

FSis årsrapport for 2015 er klar. Rapporten gir en utfyllende beskrivelse av aktiviteten i 2015 og trekker opp strategien for 2016.

Nytt fra medlemsbedriftene

MilDef acquires Bedriftssystemer AS

Helsingborg - On July 1, MilDef Group completed the acquisition of the company Bedriftssystemer AS (Norway).


Northrop Grumman Awards Radar Contracts to Kitron

2016-03-31) Kitron has been selected as an international source for manufacturing of a sub-assembly related to the JSF Radar system developed by Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) for the F-35 Lightning II.

The sub-assembly called IF Receiver was won by Kitron Norway in a best value competition. The potential value of the sub-assemblies is more than 500 million NOK over the lifetime of the agreement.

I nyhetene


Se flere saker >>

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Essendropsgate 3
Majorstuen
0368 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 23 08 82 37

FSi Nyhetsbrev