Interesseorganisasjonen for forsvars- og sikkerhetsindustrien

 1. Årsrapport 2023

  Stor aktivitet og høy vekst i medlemsmassen i 2023. Styret legger opp til å videreføre aktivtetsnivået og at foreningen ytterligere skal styrkes i 2024.

 2. Langtidsplanen for Forsvaret - Høring i Stortinget

  Forsvarsindustrien behøver stabile rammebetingelser og fortutsigbarhet - samarbeidet mellom Forsvaret og industrien må bli enda tettere og det må iverksettes tiltak for å styrke beredskapen og øke produksjonskapasiteten i norsk forsvarsindustri.

 3. Langtidsplanen styrker samarbeidet mellom Forsvaret og industrien

  Store anskaffelser, ambisjoner om en sterkere og mer robust norsk forsvarsindustri, forenkling av anskaffelsesprosesser, satsning på FoU og mer samarbeid med små og mellomstore bedrifter, gjør forslaget til langtidsplan til et godt utgangspunkt for å styrke samarbeidet mellom Forsvarssektoren og industrien.

Kommende arrangementer

 1. Teknologidager med HV 2024

  Heimevernet i samarbeid med FSi gjennomfører teknologidager på Dombås. Hovedtemaet vil bli Totalforsvar.

  Påmelding åpnet.

I nyhetene

  Laster…

Forsvarsevne, innovasjon, ringvirkninger

Forsvarsevne gjennom teknologisk utvikling

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: