Forsvarsevne -innovasjon - ringvirkninger

les publikasjonen ...

Forsvarsevne

Les mer

Internasjonalt samarbeid

Les mer

Eksport og markedsadgang

Les mer

Høyteknologi og verdiskapning

Les mer

Etikk og anti-korrupsjon

Les mer

Politi og beredskap

Les mer

FSi-arrangementer, utstillinger og konferanser

Leder

Transformasjonsfond - FMR 2019 med fokus på teknologiutfordringen

Forsvarssjefen vil satse på nyskapning og innovasjon

Aktuelt

Programkonferanse Luftsystemer 13. februar - Påmeldingen åpnet

Luftforsvaret planlegger å investere 67 milliarder kroner i materiell i perioden 2019 - 2026. Store deler av dette beløpet skal brukes på andre anskaffelser enn F-35 og P-8. Bli oppdatert på utviklingen av Luftforsvaret og anskaffelsesplanene og møt representanter fra Forsvarsdepartementet, Luftforsvaret, Forsvarets logistikkorganisasjon og Forsvarsmateriell på Holmen Fjordhotell 13. februar.

Forsvaret ser mot rommet - Muligheter for norsk industri?

Norsk industriforum for romvirksomhet (NIFRO) og Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi), arrangerer romseminar onsdag 5. februar 2020.


UDs eksportkontrollseminar 30 januar 2020 - Registrering åpen

UDs Seksjon for eksportkontroll vil holde sitt årlige industriseminar torsdag 30. januar 2020 i Oslo.

Seminar med dansk forsvarsindustri i januar

I samarbeid med vår danske søsterorganisasjon FAD og den danske ambassaden inviterer vi til forsvarsindustriseminar i Oslo 28-29 januar 2020.


Stor interesse for teknologidager med Sjøforsvaret 9 - 10 januar - utstillingen fullbooket

Sjef Sjøforsvaret har invitert FSi med medlemsbedrifter til teknologidager på Haakonsvern. Arangementet går over to dager med start etter lunsj 9. januar.

Godt besøkt forsvarsindustriarrangement med Polen

Nærmere 70 deltagere på norsk - polsk forsvarsindustriforum i Oslo 4. og 5. desember.


Forsvarsindustrien i Norge 2018

Forsvarsindustrien omsatte for over 16 milliarder kroner i 2018.

Stor interesse for industriens utfordringer og muligheter i USA

Norske forsvarsindsutri har lyktes godt i USA, men utfordringene er fortsatt store.

Nytt fra medlemsbedriftene

Ny FoU kontrakt til EIDEL - Nanosatellite Crypto Unit

EIDEL annonserer at de har sikret seg FoU kontrakt med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Avtalen støtter utviklingen av en norskprodusert enhet for aktivt eierskap og sikker kommunikasjon til bruk på autonome systemer. Enheten skal være klar til bruk på autonome farkoster og det potensielle bruksområdet strekker seg fra de dypeste hav og til det ytre verdensrom.


Ny kontrakt med det japanske luftforsvaret til NSM

Japan's luftforsvar velger norsk løsning

Thales rendyrker satsingen i Norge

Det siste året har Thalesgruppen delt virksomheten sin i Norge i to selskaper. Nå er begge selskapene medlemmer i FSi. Vi har tatt en prat med Nils Holm Toverud, som leder det nyinnmeldte selskapet Thales Commercial Norway AS. Han har ansvar for Thalesgruppens internasjonale virksomhet i Norge med et betydelig engasjement i det norske forsvars- og sikkerhetsmarkedet.


Forsvarsmateriell signerer rammeavtale med Wireless Communication AS

Etter en omfattende anbudsprosess med høye krav, har Forsvarsmateriell inngått en rammeavtale for leveranse av kommunikasjonsradioer til Forsvarssektoren. Avtalen er berammet til 208MNOK.

I nyheteneSe flere saker >>

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as