Forsvarsevne -innovasjon - ringvirkninger

les publikasjonen ...

Forsvarsevne

Les mer

Internasjonalt samarbeid

Les mer

Eksport og markedsadgang

Les mer

Høyteknologi og verdiskapning

Les mer

Etikk og anti-korrupsjon

Les mer

Politi og beredskap

Les mer

FSi-arrangementer, utstillinger og konferanser

FSi-arrangementer

Mars 2020

April 2020

Juni 2020

August 2020

November 2020


Utstillinger/konferanser

Mai 2020

Juni 2020


Leder

Norge må med i det europeiske forsvarsfondet

Dersom Norge skal delta i europeisk forsvarsmateriellsamarbeid og norsk forsvarsindustri skal fortsette å være en del av den europeiske forsvarsindustrien, er det avgjørende at Norge deltar i det europeiske forsvarsfondet.

Aktuelt

Programkonferanse Sjøsystemer 2020

Sjøforsvaret skal investere for store beløp i årene som kommer. Mest kjent og størst er ny undervannsbåt, men oppdatering av fregatter og ny minerydderkapasitet basert på autonomi er også prosjekter i mange-milliardklassen. Nye kystvaktfartøyer er kontrahert og oppdatering av indre kystvakt planlegges. Kystjegerkommandoen ble besluttet videreført og nå kommer prosjektene relatert til denne videreførte kapasiteten. Alt dette og mer til blir en del av Programkonferansen Sjøsystemer.

Eksportkontrollseminar på Holmen Fjordhotell 11. - 12. mars 2020

FSi Eksportkontrollutvalg (EKU) inviterer ansatte i FSi medlemsbedrifter og andre som ønsker å lære mer om regulering og praktisering av eksportkontroll til seminar på Holmen fjordhotell 11-12 mars.


Finsk - norsk forsvarsindustriseminar 16. - 17. mars 2020 - Påmeldingen er åpen

I samarbeid med vår finske søsterorganisasjon AFDA, og med støtte fra det norske og finske forsvarsdepartementet arrangerer vi forsvarsindustriseminar i Helsinki 16. og 17. mars 2020

Boeing og Bell er sponsorer for INFO/ERFA 2020

Platinum- og gullsponsor for INFO/ERFA 2020 på plass. Forberedelsene til INFO/ERFA 2020 på Sundvolden 28. og 29. april er godt i gang. Sett av tiden. Program og påmelding kommer snart.


Norske romkapasiteter - Kan Forsvarets satsning på rombaserte kapasiteter gi muligheter for norsk industri?

Nærmere 150 deltagere på FSi og NIFROs seminar om romindustri og romteknologi.

IKT-strategi for Forsvarssektoren

Ny IKT-strategi for Forsvarssektoren er publisert.


Vellykket arrangement med dansk forsvarsindustri

Dansk og norsk forsvarsindustri møttes for første gang til et bilateralt forsvarsindustriseminar i Oslo 28. - 29. januar.

Godt besøkt forsvarsindustriarrangement med Polen

Nærmere 70 deltagere på norsk - polsk forsvarsindustriforum i Oslo 4. og 5. desember.

Nytt fra medlemsbedriftene

Ny FoU kontrakt til EIDEL - Nanosatellite Crypto Unit

EIDEL annonserer at de har sikret seg FoU kontrakt med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Avtalen støtter utviklingen av en norskprodusert enhet for aktivt eierskap og sikker kommunikasjon til bruk på autonome systemer. Enheten skal være klar til bruk på autonome farkoster og det potensielle bruksområdet strekker seg fra de dypeste hav og til det ytre verdensrom.


Ny kontrakt med det japanske luftforsvaret til NSM

Japan's luftforsvar velger norsk løsning

Thales rendyrker satsingen i Norge

Det siste året har Thalesgruppen delt virksomheten sin i Norge i to selskaper. Nå er begge selskapene medlemmer i FSi. Vi har tatt en prat med Nils Holm Toverud, som leder det nyinnmeldte selskapet Thales Commercial Norway AS. Han har ansvar for Thalesgruppens internasjonale virksomhet i Norge med et betydelig engasjement i det norske forsvars- og sikkerhetsmarkedet.


Forsvarsmateriell signerer rammeavtale med Wireless Communication AS

Etter en omfattende anbudsprosess med høye krav, har Forsvarsmateriell inngått en rammeavtale for leveranse av kommunikasjonsradioer til Forsvarssektoren. Avtalen er berammet til 208MNOK.

I nyheteneSe flere saker >>

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as