Interesseorganisasjonen for forsvars- og sikkerhetsindustrien

 1. Langtidsplanen styrker samarbeidet mellom Forsvaret og industrien

  Store anskaffelser, ambisjoner om en sterkere og mer robust norsk forsvarsindustri, forenkling av anskaffelsesprosesser, satsning på FoU og mer samarbeid med små og mellomstore bedrifter, gjør forslaget til langtidsplan til et godt utgangspunkt for å styrke samarbeidet mellom Forsvarssektoren og industrien.

 2. INFO/ERFA 2024 - Påmeldingen er åpen

  Velkommen til INFO/ERFA-konferansen 2024. 14.- 15. mai arrangeres årets største og viktigste møteplass for forsvarsindustrien og Forsvaret på Sundvolden.

Kommende arrangementer

 1. , Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

  Industri dag KJK

  Prosjekt 6380 Kystjegerkommandoen (KJK) Oppgradering - kontakt og diskusjon med industrien. Prosjektet skal anskaffelse er alt fra forskjellige fartøy under 24 meter, C4IS, bordingsmateriell, sensorsystem og til UAV`er. Industridagen planlegges som en del der det informeres om de senarioene der materiellet skal brukes og de overordnede krav som stilles til dette. Del to vil være en mulighet for å gjennomføre møter med FMA prosjektet og KJK. Påmelding er åpnet.

 2. INFO/ERFA 2024

  INFO/ERFA 2024 14.-15. mai – PÅMELDINGEN ER ÅPEN

 3. Teknologidager hos Cyberforsvaret

  FSi planlegger Teknologidager på Jørstadmoen i samarbeid med Cyberforsvaret. Programmet vil bestå av faglig del, sosial del og en utstilling.

I nyhetene

  Laster…

Forsvarsevne, innovasjon, ringvirkninger

Forsvarsevne gjennom teknologisk utvikling

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: