Forsvarsevne -innovasjon - ringvirkninger

les publikasjonen ...

Forsvarsevne

Les mer

Internasjonalt samarbeid

Les mer

Eksport og markedsadgang

Les mer

Høyteknologi og verdiskapning

Les mer

Etikk og anti-korrupsjon

Les mer

Politi og beredskap

Les mer

FSi-arrangementer, utstillinger og konferanser

Koronavirus tiltak

FSi forholder seg til de til enhver tid oppdaterte rådene på Folkehelseinstituttets (FHI) hjemmesider. Vi oppfordrer alle som er påmeldt på våre arrangementer til å holde seg oppdatert om og følge relevante råd fra FHI. Alle våre annonserte arrangementer blir gjennomført som planlagt inntil det eventuelt kommer oppdaterte råd fra FHI som tilsier noe annet. Skulle situasjonen endre seg vesentlig vil vi sende ut oppdatert informasjon til påmeldte deltakere."

FSi-arrangementer

Juni 2020

August 2020

November 2020


Utstillinger/konferanser

Mai 2020

Juni 2020


Leder

Norge må med i det europeiske forsvarsfondet

Dersom Norge skal delta i europeisk forsvarsmateriellsamarbeid og norsk forsvarsindustri skal fortsette å være en del av den europeiske forsvarsindustrien, er det avgjørende at Norge deltar i det europeiske forsvarsfondet.

INFO/ERFA 2020, 28. - 29. april - AVLYST

I lys av den alvorlige situasjonen som er oppstått som følge av spredningen av Coronavirus (COVID-19) har FSi besluttet å avlyse INFO/ERFA 2020. Situasjonen tilsier at det ikke er forsvarlig å gjennomføre arrangementet som planlagt. INFO/ERFA 2021 vil bli arrangert i andre halvdel av april 2021.

Aktuelt

Koronakrisen

FSi jobber for medlemmene i en krevende tid.

Washington Defence Week - NADIC-konferansen 2020- ARRANGEMENTET ER UTSATT

Som følge av situasjonen forårsaket av Coronaviruset (COVID-19) er WDW utsatt til høsten 2020.


Programkonferanse Luftsystemer

SMBer går sammen om å tilby ubemannede systemer i forsvarsmarkedet

Reglement om utlån og utleie av materiell

Fra tid til annen er det aktuelt at forsvarsindustrien og andre låner eller leier materiell fra Forsvaret. Forsvarsmateriell har fastsatt reglement for dette.


Norske romkapasiteter - Kan Forsvarets satsning på rombaserte kapasiteter gi muligheter for norsk industri?

Nærmere 150 deltagere på FSi og NIFROs seminar om romindustri og romteknologi.

IKT-strategi for Forsvarssektoren

Ny IKT-strategi for Forsvarssektoren er publisert.


Vellykket arrangement med dansk forsvarsindustri

Dansk og norsk forsvarsindustri møttes for første gang til et bilateralt forsvarsindustriseminar i Oslo 28. - 29. januar.

Godt besøkt forsvarsindustriarrangement med Polen

Nærmere 70 deltagere på norsk - polsk forsvarsindustriforum i Oslo 4. og 5. desember.

Nytt fra medlemsbedriftene

FSi medlem NorLense har stor pågang som følge av Covid-19

NorLense AS opplever for tiden en ekstrem stor pågang fra inn- og utland innenfor humanitære organisasjoner, NATO, forsvar, sivilforsvar, sykehus, Røde Kors etc.


Ny FoU kontrakt til EIDEL - Nanosatellite Crypto Unit

EIDEL annonserer at de har sikret seg FoU kontrakt med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Avtalen støtter utviklingen av en norskprodusert enhet for aktivt eierskap og sikker kommunikasjon til bruk på autonome systemer. Enheten skal være klar til bruk på autonome farkoster og det potensielle bruksområdet strekker seg fra de dypeste hav og til det ytre verdensrom.

CHSnor, Raufoss Engineering og Total Defence Group vinner flott kontrakt med Forsvaret

CHSnor AS, Raufoss Engineering AS og Total Defence Group AS vinner 3 av 4
kontrakter om å bygge om Forsvarets beltevogner.


Thales rendyrker satsingen i Norge

Det siste året har Thalesgruppen delt virksomheten sin i Norge i to selskaper. Nå er begge selskapene medlemmer i FSi. Vi har tatt en prat med Nils Holm Toverud, som leder det nyinnmeldte selskapet Thales Commercial Norway AS. Han har ansvar for Thalesgruppens internasjonale virksomhet i Norge med et betydelig engasjement i det norske forsvars- og sikkerhetsmarkedet.

I nyheteneSe flere saker >>

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as