Statssekretær Bent-Joacim Bentzen åpnet FSis leverandørseminar og messe på Akershus festning foran representanter fra nærmere 100 av FSis medlemsbedrifter.

Nærmere 70 utstillere var på plass når Statssekretæren åpnet  FSi-messen 2022 på Akershus Festning. I åpningstalen understreket Statssekretæren at forsvarsindustrien er en sentral aktør for ivaretakelse av vår nasjonale sikkerhet og beredskap.  Ha sa videre bl.a. at "Det er viktig for statsråden og meg å lytte til de utfordringer og muligheter som ikke minst de små og mellomstore bedriftene står overfor. Regjeringen ønsker å legge best mulig til rette for at SMB-ene skal lykkes også i internasjonale markeder."  På Forsvarsdepartementets nettsider kan du lese mer om Statssekretærens besøk på arrangmentet.

Vi forventer at om lag 750 representanter fra 17 nasjoner vil besøke Fanehallen og Artilleriloftet i de to dagene arrangmentet varer. Messen samler besøkende fra både industri og myndigheter og er en viktig møteplass for utenlandsk industri som ønsker dialog med våre medlemsbedrifter.

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: