Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt industrisamarbeid bidrar til en sterk norsk posisjon.

Norsk forsvarsindustri er pådriver for økt internasjonalt samarbeid. Dette styrker Norges posisjon som et innovativt og høyteknologisk industriland. I tillegg bidrar industrisamarbeidet til gjensidig avhengighet og tillit, noe som er gunstig for internasjonal kontroll og transparens, avspenning og integrasjon i vår del av verden.

En sterk norsk forsvarsindustri understøtter en sterk norsk utenriks- og forsvarspolitisk posisjon og landets innflytelse i viktige fora som for eksempel NATO.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med oss!

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: