Eksportkontrollseminar

I år arrangeres FSi Eksportkontrollseminar i samarbeid med Utenriksdepartementet. Årets seminar, som går over to dager, vil ta for seg opp en rekke aktuelle områder av viktighet for leverandører av forsvarsmateriell og flerbruksvarer

Vi byr på et aktuelt program, mulighet for å få svar på det du lurer på av eksperter på området og gode nettverksmuligheter med andre kolleger i forsvarsindustrien. Programmet første dag vil ta for seg sikkerhetssituasjonen, trusselbildet og oppfølging av sanksjoner, og oppdatering av det som skjer internasjonalt på eksportkontrollfeltet som det er viktig at norske virksomheter følger med på. Eksportkontrollseksjonen i Utenriksdepartementet vil gjennomgå spesifikke områder som angår virksomheter som søker eksportlisens, som krav til søknaden, e-lisens, bruk av sky-løsninger i vikrsomheter og eksportkontroll, blant annet. På seminarets andre dag vil det legges vekt på de retningslinjer som norske leverandører / underleverandører til den amerikanske kunden vil måtte forholde seg til, og vi vil få en praktisk gjennomgang av et norsk eksport - compliance program.

Vi håper du vil finne programmet interessant - link til påmelding og programmet finner du øverst på denne siden.

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: