Om FSI

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening er en uavhengig og selvstendig interesseorganisasjon for industri-, leverandør-, og kompetansevirksomheter som har forretningsmessige interesser knyttet til leveranser av produkter, varer og tjenester mot markeder innenfor forsvar-, sikkerhet og beredskap nasjonalt og internasjonalt.

FSi's formål er:

 • Aktiv påvirkning av medlemsbedriftenes rammebetingelser for å legge til rette for forutsigbarhet, lønnsomhet, økonomisk vekst og produkt- og kompetanseutvikling hos medlemmene
 • Være medlemmenes talerør overfor myndigheter, andre organisasjoner og samfunnsaktører
 • Synliggjøre betydningen av medlemmenes virksomhet og potensiale overfor myndigheter og omverdenen, både nasjonalt og internasjonalt
 • Aktivt formidle relevant informasjon mellom medlemmer, relevante myndigheter, andre organisasjoner og utenlandske virksomheter/organisasjoner
 • Bidra til å initiere og legge til rette for etablering av samarbeidsclustre bestående av medlemsbedrifter med kompletterende kompetanse/produkter
 • Tilrettelegge for etablering av samarbeid/allianser med utenlands industri/systemleverandører
 • Tilrettelegge for etablering av nettverk medlemsbedriftene i mellom i den hensikt å styrke bedriftenes posisjon ved å realisere synergieri f.t. markedet, produkter og kompetanse
 • Støtte medlemmene i arbeidet med å dra nytte av utenlandske leverandørers gjenkjøpsforpliktelser knyttet til forsvarsanskaffelser fra utlandet
 • Representere medlemmene i aktuelle nasjonale og internasjonale samarbeidsfora
 • Levere tjenester og gi råd til medlemmene. Etter avtale kan organisasjonen levere/formidle konsulenttjenester til medlemsbedriftene
 • Være en seriøs, troverdig og aktiv interesseorganisasjon
 • Arbeide med bevissthet omkring etikk og samfunnsansvar

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as