Bli medlem

Virksomheter som har varig verdiskapning i Norge og leverer varer/tjenester til Forsvaret eller offentlige etater/organisasjoner som ivaretar oppgaver innenfor beredskap/samfunnssikkerhet, kan være medlemmer.

Spørsmål og svar om medlemskap!

Hvem kan bli medlem?

Virksomheter som har varig verdiskapning i Norge og leverer varer/tjenester til Forsvaret eller offentlige etater/organisasjoner som ivaretar oppgaver innenfor beredskap/samfunnssikkerhet, kan være medlemmer.

Dette gjelder også norske virksomheter som representerer utenlandsk industri og som har forretningsinteresser på dette området. Medlemskap må godkjennes av Administrasjonen. Dersom det er tvil om hvorvidt en kandidat til medlemskap er kvalifisert, forelegger Administrasjonen saken for Styret som fatter vedtak.

Et medlemskap gir rettigheter til den organisasjon (juridisk enhet) som er registrert som medlem. Holdingselskap/konsern kan være medlem, og de rettigheter som følger av medlemskapet er da avgrenset til å gjelde holdingselskapet/konsernet. Datterselskaper tilståes ingen medlemsrettigheter gjennom morselskapets medlemskap. Datterselskaper til medlemsbedrifter kan på individuelt grunnlag være medlemmer med samme rettigheter som øvrige medlemmer i den medlemskategori de hører inn under.

Hva koster medlemskapet?

På grunn av stor variasjon i medlemsbedriftenes størrelse, omsetning og markedsposisjon er det hensiktsmessig å dele medlemmene i tre kategorier.
Årlig medlemsavgift, FSi, gjeldende fom 01.07.2024 tom 30.06.2025 (fastsettes av Generalforsamlingen for ett år av gangen):

Kategori I medlemmer:
De største og nasjonalt dominerende forsvarsbedrifter 1. Styret fastsetter spesielle rettigheter og plikter innen organisasjonens virksomhet.

Kongsberg Defence & Aerospace AS
kr 840 709,- pr. år.

Nammo AS
kr 654 616,- pr. år.

Thales Norway AS
kr 468 925,- pr. år.

NFM Group AS
kr 468 925,- pr. år.

Kategori II medlemmer:
II A: Medlemsbedrifter med antall ansatte over 200 og med andel av omsetning i forsvar og samfunnssikkerhet lik 10% eller mer:
Medlemsavgift: kr 113 240,- pr. år.

II B: Medlemsbedrifter med antall ansatte over 80:
Medlemsavgift: kr 75 307,- pr. år.

II C: Medlemsbedrifter med antall ansatte 10-80:
Medlemsavgift: kr 46 890,- pr. år.

Kategori III medlemmer:
Små bedrifter (enkeltpersonforetak og bedrifter med færre enn 10 ansatte):
Medlemsavgift kr 28 274,- pr. år.

Kategori IV medlemmer:

Selvstendige foreninger/interesseorganisasjoner som har som formål å styrke norske leverandørers muligheter i forsvarsmarkeder utenfor Norge.

Kategori V medlemmer:

Oppstartsbedrifter

Medlemsavgift kr 9900 pr. år

Kategori VI medlemmer:

Offentlige og private universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter i Norge

Medlemsavgift kr 9900 pr. år

1. Etter forhandlinger innstiller Styret for Generalforsamlingen hvilke bedrifter som skal inngå i Kategori I. Etter vedtak i ekstraordinær Generalforsamling 30. november 2018 består denne kategorien av de fire selskapene: KDA AS, NAMMO AS, Thales Norway AS og NFM Group AS.

Om våre medlemsbedrifter

FSi har cirka 230 medlemsbedrifter. De fire store medlemsbedriftene er Kongsberg Defence & Aerospace, Nammo, Thales Norway og NFM Group. De øvrige er hovedsakelig SMBer med avansert teknologi og høy kompetanse på komponent- og delsystemnivå. Bedriftenes forsvarsrelaterte omsetning var i 2023 på 26 milliarder kroner pr år, der omlag 80% er eksport.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med oss!
  • Terje Nylund
  • Seniorrådgiver
  • Mari Ulstein
  • Direktør kommunikasjon og forretningsutvikling

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: