Administrasjonen

Den daglige driften av foreningen er administrasjonens ansvar. Driften skal bidra til å realisere foreningens formål. Administrasjonen rapporterer til styret som i henhold til foreningens strategi gir retningslinjer og oppdrag. Innenfor rammen av vedtatt budsjett beslutter styret organiseringen av administrasjonen. Styret tilsetter/engasjerer administrasjonens personell. Administrasjonen er lokalisert til NHO.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: