To fly på rullebanen

Eksport av forsvarsmateriell

Norsk forsvarsindustri omsetter årlig for omlag 16 milliarder kroner. Av dette er ca 70 prosent salg til kunder utenfor Norge. Forsvarsindustrien globaliseres og eksport blir stadig viktigere. Import og eksport av forsvarsmateriell bidrar til å skape gjensidig avhengighet og dermed til å bygge tillit mellom nasjoner. Eksport er også en forutsetning for å opprettholde og videreutvikle et nasjonalt industrielt kompetansemiljø som er i stand til å møte Forsvarets fremtidige behov for kompetanse og kapasitet til å vedlikeholde, videreutvikle og tilpasse Forsvarets materiell.

Eksport bidrar, på samme måte som forskning og teknologiutvikling, til at norsk industri blir en attraktiv partner i internasjonalt materiellsamarbeid. Det styrker norsk industri sin posisjon i det grenseoverskridende nettverket som binder sammen forsvarsindustrien internasjonalt, og bidrar til å etablere langsiktige strategiske allianser som øker industriens konkurransedyktighet.

All eksport av forsvarsmateriell fra Norge er lisenspliktig og Norge har et av verdens strengeste eksportkontrollregimer.

Eksport er helt nødvendig for å oppnå lønnsomhet i forsvarsindustrien. Myndighetene understreker viktigheten av at norsk industri er konkurransedyktig i et internasjonalt marked og attraktiv som partner for utenlandske bedrifter i forbindelse med flernasjonale samarbeidsprosjekter. En forutsetning for dette er at Norge har et stabilt og forutsigbart eksportregelverk. FSi følger nøye utviklingen av det norske regelverket for eksport av forsvarsmateriell og arbeider aktivt for å sikre forutsigbarhet og stabile rammebetingelser.

Eksportkontroll

Les mer på regjeringen.no om eksportkontroll, lisenspliktige varer, sanksjoner – og hvordan du søker lisens.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: