Bilde av dokumenter

Juridisk bistand

Juridisk bistand

FSi har samarbeidsavtaler med to advokatfirmaer som bistår medlemmene våre innenfor ulike forretningsjuridiske displiner:

  • Arntzen de Besche: Innenfor fagområdene offentlige anskaffelser (herunder forsvarsanskaffelser), teknologi og innovasjon, immaterielle
    rettigheter, konkurranserett, generell og spesiell kontraktsrett, selskapsrett, entreprise, arbeidsrett, tvisteløsning, skatterett
    tilbyr Arntzen de Besche FSI sine medlemsbedrifter en vederlagsfri problemidentifikasjon i inntil 30 minutter. For det
    videre arbeidet gis det som et utgangspunkt 10 % fast reduksjon på standardiserte timepriser og det avklares nærmere
    angitte rammer i forkant av hvert oppdrag. Kontaktperson er partner Gro Amdal gam@adeb.no og partner Svein Terje Tveit stt@adeb.no 

 

  • Advokatfirmaet Selmer tilbyr FSi-medlemmer juridisk bistand innenfor alle forretningsjuridiske disipliner. Medlemmene tilbys 10 % rabatt på gjeldende timepriser. Hvert medlem (selskap) som ønsker bistand kan innledningsvis tilbys èn 30 minutters uforpliktende diskusjon/sparring i møte/Teams. Separat oppdragsavtale inngås for hvert oppdrag mellom det enkelte selskap og Selmer. Kontaktperson er partener og advokat Ståle L. Hagen s.hagen@selmer.no og advokatfullmektig Snorre Qveim-Leikanger S.Qveim@selmer.no

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: