I samarbeid med SINTEF arrangerer FSi miniseminar om det Europeiske forsvarsfondet (EDF). Arrangementet gjennomføres i forlengelsen av FSIs INFO/ERFA-konferanse, men er åpent for alle som ønsker å delta uavhengig av deltagelse på INFO/ERFA-konferansen

Den første tildelingsrunden i Det europeiske forsvarsfondet (EDF) ga svært god uttelling for norske forsvarsbedrifter og akademia. Ca 500 millioner kroner tilfalt Norge i til sammen 16 konsortier. Dette viser at både små og store norske bedrifter kan hevde seg i konkurransen om midlene i EDF.

I samarbeid med SINTEF arrangerer FSi et seminar 19. april på Sundvolden. Formålet er å informere om den kommende prosjektutlysningen og hvordan gå frem for å komme med i slike prosjekter og etablere samarbeidsrelasjoner med europeiske forsvarsleverandører. 

En representant fra EU-kommisjonen vil presentere arbeidsprogrammet og utlysningene i EDF for 2023, som forventes offentliggjort i månedsskiftet mars/april, og gi råd og vink om søknadsprosessen. Den norske EU-delegasjonen i Brussel vil orientere om støtteapparatet som norske myndigheter har etablert i tilknytning til EDF og noen representanter fra FSis medlemsbedrifter vil dele sine erfaringer fra arbeidet med EDF så langt.

Deltagelse på «Miniseminaret» er inkludert i deltageravgiften for alle som er påmeldt på INFO/ERFA, men krever separat registrering da dette arrangementet også er åpent for deltagere som ikke deltar på konferansen. 

Lenker til program og registering finner du øverst på dene siden.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: