Forsvarsmateriell - industridag for program Mime

  • 28. sep 2023Kl. 09.00–15.00
  • Kart FSi/NHO, Middelthunsgt 27, Majorstua, Oslo

Forsvarsmateriell, FMA, inviterer i samarbeid med Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening, FSi, til industridag for program Mime.

Et sammenkoblet forsvar, program Mime.

En rekke investeringsprosjekter innen kampnær IKT er samlet  i et program som vi kaller Mime, og som gjennomføres i regi av Forsvarsmateriell og Forsvaret. Men det er ikke utelukkende investeringsprosjekter i programmet. Mime skal modernisere informasjons- og kommunikasjonssystemene for taktisk ledelse i Forsvaret, og vi omtaler dette som "kampnær IKT". Ved Mimes avslutning i 2030 skal norske styrker ha en taktisk informasjonsinfrastruktur med funksjonalitet som sikrer vesentlig økt handlingsrom sett i forhold til situasjonen i 2018. Dette gjelder gjennomføring av fellesoperasjoner nasjonalt og i samvirke med NATO og allierte, samt i totalforsvarsrammen.

For å sikre at potensielle leverandører av produkter og tjenester innen Mimes portefølje får informasjon om fremtidige leveranser i programmet og et bilde av hvor de kan bidra, arrangerer vi en industridag som er åpen for alle som ønsker å komme i dialog om leveranser. Sammen med FSi (Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening) inviterer vi til en informasjonsdag om program Mime den 28. september 2023 i NHOs lokaler på Majorstuen i Oslo. Målsetningen med dagen er å gi informasjon om muligheter på kort og lengre sikt, samt å initiere en senere 1:1-dialog med leverandører av relevante produkter og tjenester.

Program:

0900-0910 - Velkommen til industridag​

0910 - 0930 - Velkommen til PRO og Mime ​
0930 - 1000 - Innledning til program Mime​
1000 - 1030 - Status med tidslinje på Mime​
1030 -1100 - Pause​
1100 - 1200 Behovene i Mime​
1200 -1300 Lunsj​
1300 – 1430 Videre behov​

1430 – 1500 Prosessen og veien videre 

 

Påmelding:

https://events.provisoevent.no/nho/events/fma---industridag-for-program-mime/register

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: