FSi bærekraftseminar

Bærekraft står sterkt på dagsorden, og i EU er det innført nye standarder som næringslivet etter hvert vil bli revidert på. Dette vil også komme til å treffe mange av FSis medlemsbedrifter. Bærekraft handler om hvordan vi styrer våre selskaper, hvordan vi tar vare på våre ansatte og ikke minst hvordan vi best mulig kan redusere våre utslipp. 14. mars arrangerer FSi utvalg for bærekraft og etterlevelse sitt årlige seminar der viktige bærekrafttema innenfor miljø, sosiale -og forretningsetiske forhold (ESG) vil bli adressert. Påmeldingen er åpen.

Bærekraft er sterkt på dagsorden, og i EU er det innført nye standarder som næringslivet etter hvert vil bli revidert på. Dette vil også komme til å treffe mange av FSis medlemsbedrifter.

Bærekraft handler om hvordan vi styrer våre selskaper, hvordan vi tar vare på våre ansatte og ikke minst hvordan vi best mulig kan redusere våre utslipp.

14. mars arrangerer FSi utvalg for bærekraft og etterlevelse sitt årlige seminar der viktige bærekrafttema innenfor miljø, sosiale -og forretningsetiske forhold (ESG) vil bli adressert.

Målet er å gi FSis medlemmer kunnskap og nyttige verktøy som bidrar til kunnskap og større innsikt om temaer innenfor bærekraft, for å kunne møte de fremtidige kravene.

Målgruppen for seminaret er deg som jobber innenfor innkjøp, finans, produktutvikling, bærekraft og etterlevelse.

Programmet 14. mars vil blant annet inneholde:

  • status på de nyeste kravene fra FMA
  • innblikk i praktisk aktsomhetsvurdering, korrupsjonsindeksen 2023 og hvordan jobbe med å redusere risiko i egen virksomhet
  • orientering om de nye og fremtidige bærekraftskravene fra EU, og en praktisk tilnærming fra en medlemsbedrift
  • kjennskap til eco-design som metode  
  • konkrete ESG eksempler fra et utvalg medlemsbedrifter.

Velkommen!

Påmeldingen og foreløpig program til seminaret finner du øverst på denne siden.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: