Industri dag KJK

Prosjekt 6380 Kystjegerkommandoen (KJK) Oppgradering - kontakt og diskusjon med industrien. Prosjektet skal anskaffelse er alt fra forskjellige fartøy under 24 meter, C4IS, bordingsmateriell, sensorsystem og til UAV`er. Industridagen planlegges som en del der det informeres om de senarioene der materiellet skal brukes og de overordnede krav som stilles til dette. Del to vil være en mulighet for å gjennomføre møter med FMA prosjektet og KJK. Påmelding er åpnet.

Forsvarsmateriell (FMA) skal gjennomføre en rekke anskaffelser som har som mål å revitalisere Kystjegerkommandoen (KJK).

Prosjektte vil omfatte en større mengde artikler i et begrenset antall tilpasset KJKs behov og egenart. Anskaffelser er alt fra forskjellige fartøy under 24 meter, C4IS, bordingsmateriell, sensorsystem til UAV`er. Industridagen planlegges som en del der det informeres om de senarioene der materiellet skal brukes og de overordnede krav som stilles til dette. Del to vil være en mulighet for å gjennomføre møter med FMA prosjektet og KJK.

Grunnlaget for møtene vil være å besvare RFI som sendes ut i Doffin/ Mercell i uke 9  https://www.doffin.no/notices/2024-103117  . Svar på RFI vil være grunnlaget for utvelgelse av hvem prosjektet og KJK ønsker å gjennomføre møter med. Dersom tilmålt tid ikke strekker til, eller enkelte fra industrien ikke har mulighet til å stille fysisk på Gardermoen, legger prosjektet opp til TEAMS møter påfølgende dager. 

KJK er en avdeling som utrustes for å operere i artiske strøk og materiell som utvikles for dem vil ha et relativt stort eksportpotensiale.

 

Link til Mercell Markedsundersøkelse (RFI) Sjømobilitet og Smaller Tactical Unmanned Aerial System (mercell.com) 

Link til TED 131459-2024 - Planning - TED (europa.eu) 

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: