Industri dag KJK

Prosjekt 6380 Kystjegerkommandoen (KJK) Oppgradering - kontakt og diskusjon med industrien. Prosjektet skal anskaffelse er alt fra forskjellige fartøy under 24 meter, C4IS, bordingsmateriell, sensorsystem og til UAV`er. Industridagen planlegges som en del der det informeres om de senarioene der materiellet skal brukes og de overordnede krav som stilles til dette. Del to vil være en mulighet for å gjennomføre møter med FMA prosjektet og KJK. Påmelding er åpnet.

Forsvarsmateriell (FMA) skal gjennomføre en rekke anskaffelser som har som mål å revitalisere Kystjegerkommandoen (KJK).

Prosjektte vil omfatte en større mengde artikler i et begrenset antall tilpasset KJKs behov og egenart. Anskaffelser er alt fra forskjellige fartøy under 24 meter, C4IS, bordingsmateriell, sensorsystem til UAV`er. Industridagen planlegges som en del der det informeres om de senarioene der materiellet skal brukes og de overordnede krav som stilles til dette. Del to vil være en mulighet for å gjennomføre møter med FMA prosjektet og KJK.

Grunnlaget for møtene vil være å besvare RFI som sendes ut i Doffin/ Mercell i uke 9 (link kommer). Svar på RFI vil være grunnlaget for utvelgelse av hvem prosjektet og KJK ønsker å gjennomføre møter med. Dersom tilmålt tid ikke strekker til, eller enkelte fra industrien ikke har mulighet til å stille fysisk på Gardermoen, legger prosjektet opp til TEAMS møter påfølgende dager. 

KJK er en avdeling som utrustes for å operere i artiske strøk og materiell som utvikles for dem vil ha et relativt stort eksportpotensiale.

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: