Kvalitetsledelse og konfigurasjonsstyring 2023

  • 21. mar 2023til 22. mar 2023

Etter hvert som forsvarsmateriell blir stadig mer komplisert og den teknologiske utviklingen gjør at behovet for hyppige oppdateringer og videreutvikling av materiell og systemer, blir kvalitetsledelse og konfigurasjonsstyring enda viktigere for å kunne levere det forsvarsmarkedet etterspør.

Benytt anledningen til å bli oppdatert om kontraktuelle forhold knyttet til kvalitetskrav og risikohåndtering fra et QA-perspektiv.  Hva betyr det å være "Design Authority"? 3D-printing, eller additiv produksjon, blir stadig mer aktuelt. Hvilke utfordringer og problemstillinger innebærer dette med tanke på bl.a. produksjonsunderlag, IPR, eierskap, m.m.  Kunstig intelligens (AI) har også en kvalitetsdimensjon, hvordan håndterer vi den?  

Dette og mye annet vil du få belyst på dette arrangementet som også vil gi god anledning til å stille spørsmål til eksperter på området. Arrangementet er en blanding av presentasjoner og gruppearbeid og en fin mulighet til å etablere nettverk og utveksle informasjon og erfaringer med andre fagpersoner i forsvarsindustrien som er opptatt av kvalitetsledelse og konfigurasjonsstyring.

Seminaret gjennomføres i samarbeid mellom Forsvarsmateriell og industrien.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: