Kvalitetsledelse og konfigurasjonsstyring 2024

Seminaret arrangeres i 2024 for femte gang. Program utarbeides i et samarbeid mellom industri og myndighetene

Noen av deltakerne fra 2023.

Forsvars og sikkerhetsindustriens forening (FSi) i samarbeid med Forsvarsmateriell (FMA) gjennomfører seminar i kvalitetsledelse og konfigurasjonsstyring 13 – 14 mars, på Holmen Fjordhotel.

Dette er femte gangen vi arrangerer seminaret, stadig med økende interesse fra de som arbeider med kvalitet og konfigurasjonsledelse eller er avhengige av fagfeltene.

Programmet vil bl.a. ta for seg erfaringer fra ettermarkedsaktiviteter i Ukraina og styring av leverandørkjeder. Cybersikkerhet blir stadig viktigere og kravene mer omfattende. I løpet av seminaret vil det både bli satt fokus på cybersikkerhet i leverandørkjeder og en gjennomgang av QA/CM sin rolle i forbindelse med implementering av CMMC (Cybersecurity Maturity Model Certification), som er USAs nye regime for cybersikkerhet i leverandørkjeden.  Plenumsprogrammet første dag avsluttes med orienteringer om Masterdata og kodifisering og erfaringer fra bruk av ACMP 2100.

Dag 2 blir viet kunstig intelligens i styringssystemer, risikovurderinger ved outsourcing og IPR-problematikk ved videresalg.

Arrangementet er en blanding av presentasjoner og gruppearbeid og en fin mulighet til å etablere nettverk og utveksle informasjon og erfaringer med andre fagpersoner i forsvarsindustrien som er opptatt av kvalitetsledelse og konfigurasjonsstyring. Det vil også bli god anledning  til å stille spørsmål til eksperter på området. 

Programmet settes opp i et samarbeid mellom FMA og industrien. Der fagkontorene i FMA leder deres arbeid mens programkomiteen fra industrien består av fagpersoner fra Thales Norway, Norautron, Teledyne Flir, Kongsberg og FSi adm. 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: