Næringslivsdelegasjon til Danmark

  • 16. jun 2023Kl. 09.00–19.00
  • DOKK1

Materiellplaner, maritime operasjoner i Arktis og bærekraft er på agendaen for forsvarsindustriseminaret i Århus 16. juni. De norske og danske materielldirektørene og marinesjefene er blandt innlederne.

I anledning Kong Harald V og Dronning Sonja sitt offisielle besøk til Danmark, invitereres norsk næringsliv til å delta i den medfølgende næringslivsdelegasjonen. Tema for næringslivsdelegasjonens arrangementer er grønn energi, CCS, helseteknologi, livsvitenskap, forsvarsindustri og grønn maritim teknologi.  

Som en del av programmet for næringlivsdelegasjonen, og i samarbeid med ambassaden i København, Forsvarsdepartementet, Innovasjon Norge og Dansk Industri - Defence and Security, arrangerer FSi 16. juni 2023 et seminar om "Sikkerhets- og miljøutfordringer i Arktis – Hvordan kan norsk-dansk samarbeid om forsvars- og miljøteknologi bidra?"  Seminaret finner sted i Århus

Formålet med næringslivsdelegasjonen er :

  • Styrke samarbeidet mellom Norge og Danmark på utvalgte strategiske satningsområder.
  • Styrke relasjonen mellom relevante myndigheter og viktige beslutningstakere for å bygge sterke og levedyktige verdikjeder

Lenker til påmelding/generell informasjon og program finner du øverst på siden. 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: