NIFRO/FSi mulighetsseminar for forsvars- og romnæringen

  • 8. apr 2021Kl. 09.00–00.00

Forsvaret, NATO og EU bekrefter en økt avhengighet, behov og interesse i romteknologi for militært bruk. Hvilke muligheter gir dette for norsk rom næring? Hvilke teknologier og tjenester er det behov for? Hvordan kan norske aktører posisjonere seg for å bidra? Og hva ønsker norske aktører og satse på? Dette er noen av spørsmålene vi skal forsøke å belyse i dette webinaret.

 

Påmelding: https://events.provisoevent.no/nho/events/NIFRO-FSimulighetswebinar/register

Muligheter for forsvars- og romnæringen knyttet til
Forsvarets romsatsing og norsk deltakelse i det Europeiske forsvarsfondet, EDF

09.00

 

Velkommen  

Innledende betraktninger fra FSi og NIFRO

 

Tom Ivar Stie, FSi

Torbjørn Svensgård, adm dir, FSi
Mari Eldholm, daglig leder, NIFRO

09:10

Et overblikk over utviklingen innen sivil-militært samarbeid

Christian Hauglie-Hanssen, Administrerende Direktør, NRS

Del. 1 – Forsvarets romsatsing og muligheter for norsk næring

09.20

Forsvarets romsatsing og muligheter for norsk næring

Oberstløytnant Ole Øyvind Stensli, Strategi og utvikling, Forsvaret SPACE

09.35

Pågående og kommende romprosjekter ved FFI og samarbeidsmuligheter for norsk forsvars- og romindustri

Trygve Sparr, Konstituert Forskningsdirektør, FFI

09.45

Q&A

 

10:00

Pause

 

Del. 2 – Hvilke muligheter gir norsk deltakelse i Det Europeiske Forsvarsfondet for norsk forsvars- og romnæring

10.05

En introduksjon til romsatsingen i EDF

Martin Blom, Råd for sikkerhets- og forsvarspolitikk, Norges EU delegasjon i Brussel

10.15

Hvorfor deltar Norge i EDF - Formål og ambisjoner

Morten Rognmo, avdelingsdirektør, FD

10.25

Nasjonal oppfølging av EDF romprogram

Richard Olsen, Forskningsleder, FFI 

10.40

Hvordan posisjonere seg for kontrakter i EDF som en liten norsk bedrift

Gunnar Mæhlum, CEO, IDEAS

10.50

Tidligere erfaringer fra deltakelse i EU program

Onno Verberne, VP Business Development Space, NAMMO 

11.00

Q&A

 

11.10

Pause

 

Del. 3 – Norske næringsaktører satsing på
militær og sivil/militær utnyttelse av rommet

11.15

Responsive Space: Et femårs perspektiv

Truls O. Andersen, CEO, EIDEL

11.25

Nasjonal romfartssatsing, et mulighetsrom for Forsvaret og industrien

Harald Aaro, EVP Space and Surveillance, KDA

11.35

Strategisk tilgang til rommet

Odd Roger Enoksen, CEO Andoya Space

11.45

Q&A

 

 

11.55

Avsluttende bemerkninger

FSi og NIFRO

12.00

Slutt

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: