NIFRO/FSi romseminar

  • 22. mar 2023Kl. 09.00–12.30

NIFRO og FSi har gleden av å invitere til felles seminar: Hvordan sikre nasjonale romkapasiteter?

Program

Tema: Hvordan sikre nasjonale romkapasiteter? 

Onsdag 22. mars 2022, kl 09:00-12:30

Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Oslo

08:30 – 08:55 Registrering

09:00 – 09:10 Innledning: NIFRO og FSi

 

I.Hva er Forsvarets behov for romkapasiteter og hva ønskes i en nasjonal verdikjede?

09:10 – 0930 Hva er Forsvarets behov for romkapasiter og hva ønskes i en nasjonal verdikjede? Programleder Atle Ommundsen, Forsvaret

09:30 – 09:40 MicroSAR – Norsk radarsatellittkonstellasjon for maritim overvåkning, Torolv Bjørnsgaard, prosjektleder, Space Norway

09:40 – 09:50 Behov for spacekapasiteter i framtidens våpensystemer, Arne Gjennestad, KDA

09:50 – 10:00 Space Situational Awareness, SSA, Tom Grydeland, seniorforsker, NORCE

 

10:00 – 10:20 Pause

 

II. Hvordan bygge en responsiv verdikjede?

Bakgrunn: Regjeringen sier i Hurdalsplattformen at man skal legge til rette for en komplett norsk industriell verdikjede for rombasert infrastruktur og tjenester for småsatellitter.  

 

Byggingen av Andøya Space Port er langt framskredet og de første satellittene skal skytes opp senhøstes 2023.  KDA og Eidel gjør investeringer og aktiviteter for bygging av mikrosatelliter. Flere norske bedrifter har kompetanse, teknologi og ambisjoner som de ønsker å anvende og videreutvikle som kan bidra til en komplett verdikjede. 

10:20 – 10:30 Utvikling av nasjonal egenevne på kritiske satellitter, Dr, Ing. Bjørn Roger Andersen, Teknisk fagekspert satellittkommunikasjon, KDA  

10:30 – 10:40 Utrustning av satellitter med instrumenter og sensorer, Gunnar Mæhlum, daglig leder, IDEAS

10:40 – 10:50 Nasjonal teknologi og kompetanse for å utvikle og produsere bæreraketter for småsatelitter?  Axel Kolsgaard, prosjektleder, NAMMO

10:50 – 11:00 Effektiv bruk av informasjon fra norske satellitter. Nasjonalt bakkesegment.  Rolf Skatteboe, adm dir, KSAT

11:00 – 11:20  Pause

III. Hva betyr det for norske interesser at EU innen 2025 skal ha på plass en infrastruktur bestående av bl a satellitter og bakkestasjoner for sikre kommunikasjons- og overvåkningsformål?

Bakgrunn: EU skal gjennom sitt program Secure Connectivity/IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) utplassere sin egen satellittkonstellasjon for sikker kommunikasjon for EUs medlemsstater.  2.4 Mrd Euro av EUs midler kombinert med privat finansiering skal sørge for bygging og utplassering av 170 satellitter for myndighetsbruk, herunder militære, fra 2025 og kommersiell bruk fra 2027.  Satellittene skal kunne benyttes for maritim overvåkning, samt overvåkning av strategiske områder som bl a arktis.   Programmet må også sees i lys av EUs ambisjoner for strategisk autonomi. 

11:20 – 11:30 EU’s ambisjoner med IRIS2 programme. Marianne Riddervold, forsker, NUPI

11:30 – 11:40 Betydningen av IRIS2 programmet for norsk romvirksomhet, Hugo Moen, Senior rådgiver, Norsk romsenter

11:40 – 11:50 IRIS2 programmets forsvars- og sikkerhetspolitiske betydninger for Norge, Tom Holter, avd dir, Sikkerhetspolitisk avdeling, Forsvarsdepartementet

11:50 – 12:00 Industriperspektiver, Truls O. Andersen, adm dir, Eidel

IV. Oppsummering

12:00 – 12:30  Oppsummering med representanter fra Forsvarsdepartementet/Forsvaret, Norsk romsenter og bedrifter med spørsmål fra deltakerne

12:30   Lunsj - seminar slutt

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: