Prinsix for industrien

Prinsix, forsvarsektorens prosjektstyringssystem, kan virke uoversiktlig for de fleste. Dette to dagers seminar har til hensikt å klargjøre hva Prinsix er og hva det ikke er samt gi en innsikt i det regelverket som anskaffelser i staten må følge. Ny dato 2 - 3 november 2022. Oppdatert program vil bli tilgjengeliggjort tidlig høst.

Seminaret gjennomføres i nært samarbeid med Forsvarsmateriell.

Dersom seminar bidrar til at industrien forstår de prosessene forsvarsektoren må følge ifm anskaffelser og ser hvor de naturlig kan bidra også i den tidlige fasen til et prosjekt har vi oppnådd seminarets viktigste mål.

Seminaret legger opp til en kombinasjon av innledende foredrag og diskusjoner blandt deltakerne.

Vi arrangerer på Holmen Fjordhotell. Den enkelte må bestille eventuell overnatting selv.

Ny dato kommer, påmelding åpner snart og programmet er ferdigstillese.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: