Programkonferanse Luftsystemer 2023

Arrangeres på Holmen Fjordhotell, Oppdatert program foreligger

Luftforsvaret står foran store investeringer de nærmeste årene.  Fremtidige anskaffelser til Forsvaret legger opp til at det skal investeres om lag 71 milliarder kroner i Luftforsvaret frem mot 2020.  Mer enn 40% av dette beløpet, nærmere 30 milliarder kroner planlegges investert i andre kapasiteter enn fly og helikoptre.  Innfasingen av F-35 og P-8 pågår for fullt og det foreligger kjente behov for bl.a. nye helikoptre, langtrekkende luftvern, ubemannende luftfartøyer og andre våpensystemer.  Dette gir muligheter for norsk industri til å vinne nye kontrakter med Forsvaret og for samarbeid med utenlandske leverandører til Forsvaret.


Møt FD, Luftforsvaret og Forsvarsmateriell. Bli oppdatert om utviklingen av Luftforsvaret og kommende anskaffelser. Krigen i Ukraina - hvordan påvirker luftoperasjoner krigens gang og betyr det noe for utviklingen av fremtidige kapasiteter i det norske luftforsvaret?  UAV/UAS er fortsatt et aktuelt tema. Hva gjør norsk industri for å svare på Forsvarets behov for slike plattformer og hvordan kan trusselen fra slike systemer håndteres? Internasjonalt samarbeid blir stadig viktigere også på luftkapasiteter. Sverige og Finlands inntreden i NATO kan skape nye muligheter og i Det europeiske forsvarsfondet er det prosjekter innenfor luftdomenet som kan være interessante for norske virksomheter.


Dagen avsluttes med en-til-en møter mellom interesserte bedrifter og Forsvarsektoren, etterfulgt av en uformell buffet middag.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: