Norsk-spansk forsvarsindustriforum

I samarbeid med Forsvarsdepartementet, det spanske Forsvarsdepartementet og vår spanske søsterorganisasjon TEDAE inviterer vi til forsvarsindustriseminar i Oslo 7. - 8. juni 2023.

Spania står foran store investeringer i forsvaret. Fra 2022 til 2023 øker forsvarsutgiftene med 26% til 27 milliarder Euro. Av dette er nærmere 8 milliarder Euro planlagt til anskaffelser av materiell, en økning på ca. 68% fra 2022.  Spania er også en svært aktiv aktør i Det europeiske forsvarsfondet (EDF) og spansk industri deltar i mange av konsortiene som er etablert for WP 21 og 22.

Det spanske markedet burde derfor være interessant for norsk forsvarsindustri, både med tanke på nasjonale anskaffelser og samarbeid i kommende EDF-prosjekter og andre nye EU-initiativer som forberedes.

Det vil bli lagt opp til orienteringer fra begge lands myndigheter om anskaffelsesplaner, industripresentasjoner og mottagelse fra kl. 13.00, 7. juni.  8. juni frem til lunsj arrangerer vi B2B-møter på Artilleriloftet, Bygning 65 på Akershus Festning.

Link til programutkast og påmelding finner du øverst på denne siden.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: