Teknologidager med HV 2024

Heimevernet i samarbeid med FSi gjennomfører teknologidager på Dombås. Hovedtemaet vil bli Totalforsvar.

Påmelding åpnet.

Arrangementet gjennomføres i hovedsak i og rundt idrettshallen på Dombås.

Sjef Heimevernet Generalmajor Frode Ommundsen inviterer til årets teknologidag som gjennomføres 21. - 22. august i og rundt Dombås idrettshall. Generalen gjennomfører sin sjefssamling i tilknytning til arrangementet og invitere andre etater i Totalforsvaret. Totalforsvaret vil også være den røde tråden gjennom programmet. Programmet vil bli lagt ut snart.

Det blir muligheter får å stille ut både inne og utenfor hallen, samt at det er mulig å demonstrere utstyr på flere arrenaer. Hallen vil få et eget område for foredrag og presentasjoner samt et sitteområde med bord.

Middag dag 1. planlegges gjennomført som grilling utenfor hallen før HV inviterer til en sosial samling i befalsmessen.

Overnatting kan være en utfordring på Dombås. I påmeldingsskjemaet finnes det referanser til flere overnattingsssteder, for de nermeste vil det bli satt opp transport.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: