FSI-messen 2020 - Ny dato 17. september

Norges største forsvarsindustriutstilling på Akershus festning 17. september 2020

FSi planlegger å gjennomføre FSI-utstillingen 2020 på Akershus Festning 17. september 2020.

Ettersom det foreløpig er usikkert hvor omfattende smittvernstiltakene fortsatt vil være på dette tidspunktet kan vi ikke utelukke at vi må gjøre noen justeringer på opplegget sammenlignet med tidligere år, men på bakgrunn av signalene myndighetene har gitt om ytterligere lettelser i tiltakene frem mot 31. august, mener vi arrangementet vil kunne være gjennomførbart på en hensiktsmessig måte medio september. Merk datoen i kalenderen. Vi åpner for påmelding for besøkende i løpet av kort tid.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: