WilNor med kontrakt i Finland

Wilnor HOBS web application

WGS, gjennom sitt datterselskap WGS Solutions AS, vant fram i en offentlig anbudskonkurranse tidligere iår og er nå i implementerings- og opplæringsfasen av «Host Nation Support Order and Billing System» (HOBS).

Systemet muliggjør effektivisering av Statement of Requirements (SOR) prosessen hvor alt av forespørsler, bestillinger, mottak og fakturering blir utført i HOBS for alle utenlandske og nasjonale styrker som øver og trener i Finland. Under forberedelse til en storøvelse i Finland våren 2021 har finnene sett muligheten gjennom HOBS til  å effektivisere administrasjonen når mange nasjoner skal delta.

HOBS ble utviklet for å gjøre nettopp dette arbeidet for FLO/NLOGS under Trident Juncture 2018, hvor HOBS presterte følgende:

  • 22500 ordrer
  • 1000 brukere fra Norge, 30 besøkende nasjoner og leverandører
  • HOBS hadde 100% «oppe-tid» før, under og etter øvelsen
  • 2,3 milliarder kroner totalt ble omsatt av varer og tjenester i HOBS
  • Stor tilfredshet blant allierte som fikk et nøyaktig regnskap og tilnærmet ingen diskusjon rundt hvem som skulle betale hva av de 2.3 milliardene. Kostnadsfordeling har ved tidligere store NATO øvelser vært en stor utfordring og mye tid har vært brukt til å rydde opp.
  • Allierte bekrefter at HOBS er «best practice» for håndtering av SOR prosessen.

Systemet har etter storøvelsen Trident Juncture 2018 videre blitt benyttet i Norge til bestilling av varer og tjenester for  Cold Response 2020, i tillegg til HV-øvelser.  

Geir Michaelsen, VP Commercial i WGS sier «kontrakten med Finland er en milepæl i vårt forsøk på å få flere nasjoner til å benytte HOBS. Vi er i dialog med mange nasjoner og håper flere blir med i HOBS-familien i nær fremtid!»

www.wilhelmsen.com/wgs

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: