FFG inngår avtale med Ritek AS om produksjon av kampstøttevogner

FFG inngår avtale med Ritek AS om produksjon av kampstøttevogner.  Avtalen vil bidra til å sikre viktige kompetansearbeidsplasser på Innherred, og styrke Riteks rolle og posisjon i det norske forsvarsmarkedet.

FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) har skrevet avtale med Forsvarsmateriell om å levere kampstøttevogner av typene ACSV G5 og M577 til det norske Forsvaret. Til nå er det inngått kontrakt på levering av 44 nye vogner av typen ACSV G5, kombinert med et modifikasjonsprogram av et antall M113/M577 vogner.

Som norsk samarbeidsparter i prosjektgjennomføringen har FFG inngått kontrakt med bedriften Ritek AS i Levanger. Ritek blir CVA-leverandør (Complete Vehicle Assembler) og vil motta ferdig sveiste tomme skrog fra Tyskland. Deretter skal Ritek montere og integrere alt utstyr, teste og levere komplette kampstøttevogner til Forsvaret i samarbeid med FFG. Produksjonen på Ritek skal etter planen starte medio 2022, og vil strekke seg over flere år.

Prototypen av ACSV har nylig gjennomført vintertesting på Rena, med svært tilfredsstillende resultater. Nå skal de to første serieproduserte vognene tilvirkes i Flensburg i løpet av senhøsten i år, før sammenstillingen av resterende vogner gjennomføres i Levanger. Ritek vil følge sammenstillingen i Tyskland for å få tilført tilstrekkelig kompetanse før produksjonen i Levanger kommer i gang.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: