FSI messen 2021

Rekorddeltagelse på årets leverandørseminar og FSi-messe

75 medlemsbedrifter deltok som utstillere på årets FSi-messe som ble gjennomført 22. og 23. september.  Arrangementet samler besøkende fra både indsutri og myndigheter i Norge og er også en viktig møteplass med utenlandsk industri som ønsker dialog med våre medlemsbedrifter.

På årets arrangement var det omtrent 500 besøkende. Blant de som besøkte messen var  bl.a. representanter for industri fra Danmark, Frankrike, Italia, Storbritannia, Sverige, Sør-Korea, Tyskland og USA.  Forsvarssektoren var også godt representert med nærmere 150 deltagere. 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: