Akademia var representert på FSi messen 2022

Forskningsinstituttet NORCE Norwegian Research Centre AS deltok på årets FSi leverandørseminar og utstilling.

Overingeniør Nils Håheim-Saers:

– Vi har meldt oss inn I FSI på bakgrunn av den nye forsvarsindustrielle strategien (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-17-20202021/id2838138/) som sier noe om akademias rolle i norsk forsvarsindustri. Våre kunder er primært utstillerne, ikke nødvendigvis de besøkende. Vi lever av å omsette grunnforskning til ny teknologi.

NORCE er allerede til stede i flere ledd av verdikjeden hos norsk forsvarsindustri. Eksempler på dette er at vi bruker radiosystemer fra Radionor i vår daglige drift. Et annet eksempel er at vi lager SAR-prosessoren til den nye mikro-SAR satellitten (https://forsvaretsforum.no/forsvaret-nordomradene-romfart/unik-teknologi-skal-vokte-norske-interesser-fra-600-kilometers-hoyde/281806)

 

Vi er spente på å hvordan forsvarssektoren kan mobilisere hjernekraft fra oss i NORCE slik at vi i akademia blir en rammefaktor som bidrar til økt konkurranseevne for norsk forsvarsindustri.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: