PST orienterte om etterretningstrusselen

Nasjonal trusselvurdering legger til grunn at flere lands etterretningstjenester opererer på norsk jord.

Forsvarssektoren og deler av næringslivet er særlig utsatt. Det er viktig at forsvarsindustrien forstå egen eksponering og sårbarheter og gjør nødvendige vurderinger av risiko i egne verdikjeder.

14. november holdt PST en egen orientering for FSis medlemmer om dette.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: